แล็คโทส / lactose (Milk Sugar) (USA)

S013LT lactose (Milk Sugar) : แล็คโทส (USA)


        แล็คโทส (อังกฤษ : lactose) เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่ส่วนใหญ่พบในนม ประกอบจากกาแล็คโทสและกลูโคส แล็คโทสเป็นส่วนประกอบราว 2-8% ของนมโดยน้ำหนัก ถึงแม้ว่าปริมาณจะแตกต่างกันไปตามชนิดและลักษณะเฉพาะ แล็คโทสแตกตัวมาจากหางนมรสหวานหรือเปรี้ยว สำหรับชื่อ "แล็ค" เป็นคำในภาษาละตินแปลว่า "นม" และ "โทส" ที่เป็นพยางค์ท้ายสำหรับชื่อน้ำตาล เขียนสูตรได้เป็น C12H22O11


แล็คโทส (lactose) เป็นคาร์โบไฮเดรต ประเภท น้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) ที่ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส (glucose) 1 โมเลกุล กับ น้ำตาลกาแลคโตส (galactose) รวมตัวกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic bond) ชนิดเบต้า -1, 4 (beta 1-4) แลคโตสเป็นน้ำตาลรีดิวส์ (reducing sugar) เป็นน้ำตาลที่พบเฉพาะในน้ำนม (milk) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงอาจเรียกว่า น้ำตาลนม (milk sugar) มีอยู่ในน้ำนมประมาณ 2.4-6.1% น้ำตาลแล็คโทสเป็นน้ำตาลรีดิวส์ (reducing sugar) แยกได้จากเวย์ (whey) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเนยแข็ง (cheese) หรือตกตะกอนแยกโปรตีนเคซีน (casein)


lactose ความหวาน (relative sweetness) น้ำตาลแล็กโทส มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลชนิดอื่น มีความหวานสัมพัทธ์ (relative sweetness) เท่ากับ 20 ในขณะที่ น้ำตาลซูโครส (sucrose) มีความหวานเท่ากับ 100 , น้ำตาลกลูโคส (glucose) มีความหวานเท่ากับ 70-80 และน้ำตาล ฟรักโทส (fructose) มีความหวานเท่ากับ 140


การละลาย (solutability) น้ำตาลแล็กโทส ละลายน้ำได้ไม่ดี ละลายได้น้อยกว่าน้ำตาล ซูโครส (sucrose) กลูโคส (glucose) และฟรักโทส (fructose) ทำให้น้ำตาลแล็คโทส ตกผลึก (crsytallization) ได้ง่าย ในผลิตภัณฑ์นม ที่ทำให้เข้มข้น เช่น นมข้นหวาน (sweeten condensed milk) ไอศกรีม (ice cream)


การผลิตน้ำตาลแล็คโทส การแยกน้ำตาลแล็คโทสออกจากเวย์ (whey) เพื่อผลิตเชิงการค้า ทำโดยการระเหยเอาน้ำออกด้วยเครื่องระเหย (evaporator) เพื่อทำให้เวย์เข้มข้นจนมีปริมณของแข็งมากกว่า 60% แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกผลึก (crystallization) จากนั้นจึงเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์ (centrifuge) เพื่อแยกเอาผลึกแล็กโทสออกจากส่วนของโปรตีนที่เหลือ แล้วจึงนำไปทำแห้ง (dehydration) และบดเป็นผงละเอียด สีขาวการเกิดผลึกของน้ำตาลแล็คโทส

ในผลิตภัณฑ์ นมข้นหวานไอศกรีม ที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลแล็คโทสสูง ต้องควบคุมผลึกของน้ำตาลแล็กทตสไม่ให้มีขนาดใหญ่ ถ้าผลึกของน้ำตาลแล็กโทสมีความยาวมากกว่า 30 ไมครอนจะทำให้ไอศกรีมมีลักษณะเนื้อเป็นทราย สากลิ้น ความยาวของผลึกแล็กโทสที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10ไมครอน การควบคุมขนาดผลึกแล็กโทสในไอศกรีมทำได้โดยการลดอุณหภูมิของไอศกรีมอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดนิวเคลียสผลึกปริมาณมาก และมีขนาดเล็กหรือการใส่แล็กโทสผงที่มีขนาดเล็กลงไปเพื่อทำให้เป็นนิวเคลียสของผลึกขนาดเล็ก


อาการแพ้น้ำตาลแล็กโทส (lactose intolerance)

เอนไซม์ (enzyme) ที่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโทสได้คือ แล็กเทส (lactase) หรือ บีตา-กาแล็กโทซิเดส (beta- galactosidase) ทำให้ได้น้ำตาลกลูโคส (glucose) 1 โมเลกุล กับ น้ำตาลกาแล็กโทส (galactose) 1 โมเลกุล เป็นเอนไซม์ที่พบในสัตว์ที่ยังไม่หย่านม คนที่เลิกดื่มนมเป็นเวลานาน เอนไซม์นี้จะหายไป เมื่อกลับมาดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์นมใหม่ จะยังไม่มีเอนไซม์ย่อยน้ำตาลแล็กโทส ทำให้น้ำถูกดึงออกมาจากลำไส้เล็ก จึงทำให้มีอาการ ถ่ายเหลว ท้องเสีย เรียกว่า lactose intolerance


แล็กโทสเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ (food allergen) ที่สหภาพยุโรปกำหนดให้ระบุในฉลาก การใช้น้ำตาลแล็กโทสในอาหาร

- ใช้ในเพิ่มปริมาณของแข็งในผลิตภัณฑ์นม (dairy product)

- ใช้ผสมในอาหารทารก

- ใช้เป็นตัวพา (carrier) สารให้กลิ่น (flavoring agent)


แลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 ชนิดคือ น้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตส แลคโตสพบในน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงพบได้ในทั้งน้ำนมแม่ น้ำนมวัว น้ำนมแพะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เมื่อเราดื่มนม แลคโตสจะถูกย่อยในลำไส้เล็กโดยเอนไซม์ที่สร้างจากเซลล์ผนังลำไส้ที่มีชื่อว่าแลคเตส จนได้กลูโคสและกาแลคโตสหลังจากนั้นจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้ไปสู่กระแสเลือดเพื่อใช้สร้างเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย


IUPAC Name :  4-O-Beta-D-galactopyranosyl-Beta-D-glucopyranose

CAS NUMBER : 63-42-3

EC-number : 200-559-2

ชื่ออื่น : Milk sugar

แหล่งผลิตสินค้า : อเมริกา (USA)

 

Reference : ข้อมูล

วรรณา ตุลยธัญ. 2549. เคมีอาหารของคาร์โบไฮเดรต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล้าณรงค์ ศรีรอด. 2542.สารให้ความหวาน (sweetener) . บริษัทจาพาร์เทคเซ็นเตอร์จำกัด

วิกิพีเดีย wikipedia


สั่งซื้อสินค้า แล็คโทส / lactose (Milk Sugar) ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

แล็คโทส / lactose (Milk Sugar) (USA)

  • รหัส/รุ่น: S013LT
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿49 บาท

ออปชั่นสินค้า