Menu
Your Cart

Sodium Alginate (Japan) : โซเดียม อัลจิเนต (ญี่ปุ่น)

F040SA Sodium Alginate (Japan) : โซเดียม อัลจิเนต (ญี่ปุ่น)

CAS Number : 9005-38-3
Formula : C₆H₉O₇Na
Appearance : White to yellowish white powder
Viscosity : 270-330 mPa.s
P.H. : 6.0-8.0 %
Assay :90.8-106.0 %
Solubility Dissolved slowly in water, forming a viscous solution.

รายละเอียดทั่วไป
        โซเดียม อัลจิเนต (sodium alginate) เป็นสารประเภทพอลิแซกคาไรด์ ซึ่งกระจายตัวอยู่ในผนังเซลล์ของสาหร่ายสีน้ำตาล โดยจับอยู่กับน้ำในรูปของกาวหนืด และเป็นส่วนประกอบหลักของไบโอฟิล์มที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ชนิด Pseudomonas aeruginosa ส่วนใหญ่มีสีอยู่ในโทนสีส้ม โดยมีตั้งแต่สีขาว ไปจนถึงสีน้ำตาล โดยทั่วไปจะขายในรูปของเส้นใย เม็ด และผง
        อัลจิเนตสามารถสกัดได้จากสาหร่ายสีน้ำตาล และเก็บในรูปของโซเดียม อัลจิเนต ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ และเภสัชกรรม เนื่องจากอัลจิเนตมีความปลอดภัย เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ โดยใช้เป็นสารทำให้เกิดเจล อัลจิเนตจากสาหร่ายสีน้ำตาลสายพันธุ์ต่าง ๆ มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน ทำให้มีลักษณะทางกายภาพต่างกัน โดยมีความแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณ ความเป็นเจล และสี ทำให้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวิธี
        อัลจิเนต (alginate) หรือแอลจิน (algin) เป็นไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ที่เป็นเฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด์ (heteropolysaccharide) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ของอนุพันธ์ของน้ำตาล ได้แก่ กรดแมนนูโรนิก (D-mannuronic acid) กรดกูลูโรนิก (guluronic acid) แอลจิเนตสกัดได้จากผนังเซลล์ของสาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae) เช่น Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, Laminaria hyperborea และผ่านการทำแห้ง มีลักษณะเป็นผง
        ลักษณะทั่วไป อยู่ในรูปของสารประกอบผสมของเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมของกรดแอลจินิก (alginic acid) ซึ่งละลายได้ในน้ำ ทำให้เกิดเจลได้ หรือเป็นสารก่อเจล (gelling agent) ซึ่งเป็นเจลที่ทนต่อความร้อน (thermoirreversible gel) หรือไม่เปลี่ยนไป-มาเมื่อได้รับความร้อน 

การนำไปใช้ในการผลิตอาหาร
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food)
        เนื่องด้วยคุณสมบัติของโซเดียม อัลจิเนต ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีการนำโซเดียม อัลจิเนต มาผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในเชิงการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และน้ำตาลในเลือดสูง เช่น การนำผลิตเจลลี่ น้ำผลไม้ สูตรลดน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคดังกล่าว  นอกจากนี้โซเดียม อัลจิเนตยังสามารถช่วยกำจัดสารโลหะหนักในร่างกายได้อีกด้วย

 • ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ (Meat Products)
        โซเดียม อัลจิเนต มีความสามารถในการลดการสูญเสียน้ำของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในกระบวนการให้ความร้อนได้ โดยโซเดียม อัลจิเนตจะสร้างเจลในผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความชุ่มน้ำ ส่งผลให้มีความหนึบ อร่อย และทำให้มีเนื้อสัมผัสดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลิตอีกด้วย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตและช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • เครื่องดื่ม (Beverages)

        เนื่องจากโซเดียม อัลจิเนตเป็นสารพอลิแซกคาไรด์ที่สามารถละลายน้ำได้ ทำให้เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ดีอย่างยิ่ง สำหรับการผลิตเครื่องดื่ม โดยทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดและเป็นสารช่วยให้เกิดอิมัลชั่น เช่น ช่วยป้องกันการแยกชั้นและตกตะกอนในการผลิตน้ำผลไม้ ช่วยป้องกันการเกาะกลุ่มกัน (Agglutination) และตกตะกอนของโปรตีนในเครื่องดื่มนมหมัก (Leben)ช่วยป้องกันการเกิดไขและการตกตะกอนของโปรตีนในการผลิตเครื่องดื่มนม

 • ไอศกรีม (Ice Cream)
        โซเดียม อัลจิเนตมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวของไอศกรีม ทำให้ได้เนื้อไอศกรีมที่มีความนุ่ม ละมุน และเนื้อสัมผัสดี เนื่องจากโซเดียม อัลจิเนตทำหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัว (stabilizing agent) ไอศกรีมที่มีการเติมโซเดียม อัลจิเนตจะไม่เกิดเนื้อหยาบขณะเก็บรักษาและทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการเกิดเกล็ดน้ำแข็งของสารให้ความคงตัวได้น้อยมาก นอกจากนี้โซเดียม อัลจิเนตยังช่วยให้ส่วนผสมของวัตถุดิบต่าง ๆ ผสมกันง่ายขึ้นอีกด้วย

 • เจลลี่ (Jelly)
        โซเดียม อัลจิเนตทำหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตเจลลี่ เช่นเดียวกับ คาราจีแนน อาการ์หรือผงวุ้น และเป็นใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมโมจิหยดน้ำ หรือ Mizu Shingen Mochi Recipe ซี่งกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

 • เบเกอรี (Bakery)

        โซเดียม อัลจิเนตจะใช้เป็นสารทำให้เกิดเจลในส่วนของไส้พาย ทำให้ไส้พายให้มีความข้นหนืด สามารถอุ้มน้ำได้ และไม่ทำให้แป้งที่อยู่ภายนอกเสียสภาพหรือนุ่มเละเนื่องมาจากความชื้นจากไส้พาย นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อทาร์ต ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัว ทำให้เนื้อทาร์ตอยู่ตัว และมีผิวเรียบน่ารับประทาน


ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ของโซเดียมอัลจิเนต
 • ใช้เป็นสารพิเศษในการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ เช่น วัสดุกันน้ำ วัสดุกันไฟ เป็นต้น
 • ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารในการเพิ่มคุณสมบัติบางประการ เช่น สารที่ช่วยให้ข้น (thickening agent) ในการผลิตเครื่องดื่มและไอศกรีม สารที่ทำให้เกิดเจล (gelling agent) ในการผลิตเจลลี่
 • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอวัยวะเทียมและพิมพ์ฟัน
 • ใช้เป็นสารที่ช่วยให้ข้นสำหรับสีรีเอคทีฟ (reactive dyes) ในงานพิมพ์บนผืนผ้า เนื่องจากอัลจิเนตไม่ทำปฏิกิริยากับสีย้อมและซักทำความสะอาดง่าย ทดแทนการใช้แป้งซึ่งทำปฏิกิริยากับสีรีเอคทีฟ
 • ใช้เป็นวัตถุดิบในเทคนิค micro-encapsulation
 • ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา เช่น ยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อน (Gaviscon)
 • ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำแผลสำหรับแผลที่สารคัดหลั่งปริมาณมาก ๆ เช่น แผลกดทับ แผลเบาหวาน เป็นต้น

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : Alginate / Algin, Sodium alginate, Sodium polymannuronate, Kelgin, Protanal

แหล่งผลิต : ญี่ปุ่น (Japan)

สั่งซื้อสินค้า Sodium Alginate (Japan) : โซเดียม อัลจิเนต (ญี่ปุ่น)
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262

Video

No product youtube