Menu
Your Cart

Calcium Chloride (Japan) : แคลเซียม คลอไรด์ (ญี่ปุ่น)

Calcium Chloride  (Japan) : แคลเซียม คลอไรด์ (ญี่ปุ่น)
Calcium Chloride (Japan) : แคลเซียม คลอไรด์ (ญี่ปุ่น)
฿48.00บาท
Tax Included ฿48.00บาท
  • Stock: In Stock
  • Model : F035CC

Available Options

F035CC Calcium Chloride (Japan) : แคลเซียม คลอไรด์ (ญี่ปุ่น)

CAS Number : 10035-04-8
Formula : CaCI₂•2H₂O
Appearance : White solid Odorless
Specific Gravity : -
P.H. : 8.0-10 %
Assay :-
Mesh size : -
Related documents :

MSDSDESCRIPTION

คุณสมบัติทั่วไป

                   แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ส่วนมากใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร เป็นสารที่ดูดซับความชื้น และละลายได้ดีในน้ำ เกลือแคลเซียมคลอไรด์ ในรูปที่ปราศจากน้ำละลายได้ในน้ำประมาณ 59 กรัมต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ขณะที่ละลายจะคายความร้อนออกมาด้วย  แคลเซียมคลอไรด์ใช้ประโยชน์เป็นสารเติมแต่งอาหารและเป็นสารช่วยให้ผักและผลไม้มีเนื้อสัมผัสแข็ง (firming agent) นิยมใช้กับผลไม้ก่อนนำไปบรรจุกระป๋อง เช่น ลิ้นจี่ ลำไย แอปเปิล มะเขือเทศ และมันฝรั่ง ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ การใช้ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณเพกทินที่มีอยู่ในผักและผลไม้ชนิดนั้นๆ นอกจากนี้ยังใช้เติมลงในน้ำนมระหว่างการผลิตเป็นน้ำนมระเหยน้ำที่ความเข้มข้นไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปรับภาวะสมดุลของเกลือ จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำนมตกตะกอนระหว่างการทำให้ปราศจากจุลินทรีย์

ประโยชน์ด้านต่างๆ

ประโยชน์ของแคลเซียมคลอไรด์

           - งานเทคอนกรีตนิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เป็นสารเร่งการแข็งตัว และเพิ่มกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในช่วงอายุต้นๆ

           - สารละลายแคลเซียมคลอไรด์นิยมใช้รักษา และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้หลายชนิด โดยการฉีดพ่นสารละลายทั้งก่อน และหลังการเก็บเกี่ยว หรือจุ่มผลผลิตในสารละลายโดยตรง

           - ในอุตสาหกรรมบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์สำหรับดูดซับความชื้นหรือดูดซับน้ำออกจากตัวทำละลาย

           - ในอุตสาหกรรมอาหารผลไม้กระป๋อง นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มความกรอบให้แก่ผลไม้

           - ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพิ่มความนุ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อต่างๆ เช่น เนื้อโค เนื้อไก่ เป็นต้น

           - ในอุตสาหกรรมบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์สำหรับสำหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

           - ในอุตสาหกรรมอาหารบางชนิด นิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มรสชาติ และสกัดโปรตีนออกจากเนื้อ เช่น การผลิตไส้กรอก การผลิตเนื้อหมัก

ข้อควรระวังในการใช้

           - ขณะใช้ต้องสวมผ้าปิดจมูก แว่นตากันสารเคมี สวมเสื้อผ้า รองเท้าบูท สวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีอื่นๆทุกครั้ง

           - เมื่อละลายน้ำไม่ควรสูดดม เพราะจะได้รับไอระเหยของคลอรีนได้ง่าย

           - ระวังการสัมผัสกับโลหะทุกชนิด เพราะจะเกิดการกัดกร่อน

การจัดเก็บ 

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

- เก็บในที่ที่แห้งและเย็นและมีการระบายอากาศในพื้นที่ดี

- ป้องกันการเสียหายทางกายภาพ แคลเซียมคลอไรด์ที่ชื้นหรือสารละลายที่เข้มข้นสามารถกัดกร่อนเหล็กได้

- แคลเซียมคลอไรด์จะถูกซับน้ำจากบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นสารละลายได้

- ภาชนะบรรจุของสารนี้ที่เป็นถังเปล่า แต่มีการสารเคมีตกค้าง เช่น ฝุ่น ของแข็งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป : Calcium Chloride, แคลเซียม คลอไรด์ ความบริสุทธิ์ 74%

แหล่งผลิตสินค้า : ญี่ปุ่น (Japan)

เหมาะสำหรับ

                  แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride) ใช้เติมลงในน้ำลวก น้ำแช่ผักและผลไม้ ช่วยเพิ่มความคงตัว ทำให้เนื้อแน่น สมัยโบราณใช้น้ำปูนใส (ใช้ปูนขาวหรือปูนแดงผสมกับน้ำ แล้วปล่อยให้ปูนตกตะกอน) หรือใช้สารส้มแกว่งในน้ำ แต่สารเหล่านี้จะมีปัญหาเรื่องความเข้มข้นที่ใช้ไม่แน่นอน ปัจจุบันจึงนิยมใช้แคลเซียมคลอไรด์แทน ปริมาณที่ใช้คือ 5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แช่นาน 15-20 นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเม็ดเล็กๆสีขาว ไม่มีกลิ่นใช้เป็นสารรักษาความกรอบของเปลือก และกลิ่นรส สำหรับมะเขือเทศกระป๋อง มันฝรั่ง แอปเปิ้ล และผักดองสั่งซื้อสินค้า  Calcium Chloride  (Japan) : แคลเซียม คลอไรด์ (ญี่ปุ่น)  ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ @BKKCHEMI  โทร.02-034-1515,02-015-6262