Menu
Your Cart

Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)

F020PS Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)

เลขสารบบอาหาร 10-1-23362-5-0030

CAS Number : 24634-61-5
Formula : O₆H₇O₂K
Appearance : White granular
Assay :99.0%
Mesh size : 18-22 mesh

รายละเอียดทั่วไป
        โพแทส เซียมซอร์เบต (Potassium Sorbate) เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือของกรดซอร์บิค เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) เป็นสารกันเสียใช้เติมลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ (Shelf Life) ของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น ที่นิยมใช้ คือ เนยแข็ง (cheese) ไวน์ (wine) โยเกิร์ต (yogurt) เนื้อแห้ง น้ำส้มสายชู เป็นต้น มีเลข E-number เป็น E202 หรือ INS 202 
กลไกการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
        โพแทส เซียมซอร์เบตสามารถทำลายหรือยับยั้งการเจริญของยีสต์ รา ได้ดีกว่าแบคทีเรีย โดยไปมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ และผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ รวมทั้งมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ โพแทส เซียมซอร์เบตมีประสิทธิภาพดีในรูปที่ไม่แตกตัวหรือในสภาวะที่มีความเป็นกรดสูง ประสิทธิภาพของสารนี้สูงสุดในช่วงความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 6.5(pH<6.5) และเมื่อความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของสารดังกล่าวจะลดลง สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่นิยมใช้ในการช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ได้แก่ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ, น้ำผลไม้, แยม, ฟรุ๊ตสลัด, ผลไม้แห้ง, ผักแห้ง และผักดองต่างๆ เป็นต้น โดยกาหนดให้ใช้โพแทสเซียมซอร์เบทได้ไม่เกิน 1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ข้อมูลจำเพาะ
โพแทสเซียมซอร์เบทละลายน้ำได้ ร้อยละ 58.2 ที่ 20 องศาเซลเซียส โดยการละลายของสารชนิดนี้จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป                 : Potassium Sorbate , โปแตสเซียมซอร์เบต
แหล่งผลิตสินค้า : จีน (China)

สั่งซื้อสินค้า  Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)  
ได้ที่ Li[email protected] หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262