Menu
Your Cart

Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)

Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)
฿51.00บาท
Tax Included ฿51.00บาท
  • Stock: In Stock
  • Model : F020PS

Available Options

F020PS Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)

เลขสารบบอาหาร 10-1-23362-5-0030

CAS Number : 24634-61-5
Formula : O₆H₇O₂K
Appearance : White granular
Specific Gravity : -
P.H. : -
Assay :99.0%
Mesh size : 18-22 mesh
Related documents :

SPECIFICATIONSDESCRIPTION

คุณสมบัติทั่วไป

                      โปแตสเซียมซอร์เบต (Potassium Sorbate) เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือ หรือเรียกว่าโปแตสเซียมของกรดซอร์บิค เป็นผงคล้ายผลึกสีขาว ซึ่งละลายได้ในน้ำ ความสามารถในการละลาย 139 กรัม ในน้ำ 100 มิลลิลิตร ที่ 20 องศาเซลเซียส ความสามารถในการละลายนี้จะให้สารละลายที่ความเข้มข้นสูง ใช้เติมลงไปผลิตภัณฑ์ในอาหารหลายๆประเภทเพื่อถนอมอาหารและช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารให้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ ราและยีสต์ในอาหารหลายชนิดเช่นกัน

ปริมาณการใช้ / Dosage

         - อยู่ในช่วง 0.0025 - 0.10 %

         - ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ : ใช้อย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับวัตถุกันเสียอื่นๆ ได้ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm.)

         - โปแตสเซียม ซอร์เบต จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เป็น 74% ของกรดซอร์บิค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นสูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลที่เทียบได้กับกรดซอร์บิคประโยชน์ด้านต่างๆ

         - ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้

         - ใช้ผสมในการผลิตน้ำส้มสายชู

         - ใช้เป็นส่วนผสมในการทําเนยแข็ง (cheese) และเนยเทียม

         - ใช้ผสมในส่วนของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์

         - ใช้เป็นส่วนผสมในขนมหวานที่ทํามาจากนม เช่น ไอศครีม และโยเกิร์ต

         - ใช้ผสมในอาหารจําพวกเนื้ออบแห้ง

การจัดเก็บรักษา - จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดด อย่าให้ถูกความชื้น และทําการปิดภาชนะให้สนิททุกครั้งหลักจากการใช้งาน


เหมาะสำหรับ

วัตถุกันเสีย(Preservative) นอกจากการใช้โซเดียมหรือโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ ในการป้องกันเชื้อราแล้ว ยังมีสารกันเสียอื่นๆ ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ ที่นิยมใช้ ได้แก่

โซเดียมเบนโซเอทหรือโปแตสเซียมเบนโซเอท(Sodium/Potassium bensoate)

โดยทั้งเบนโซเอทและซอร์เบตจะมีประสิทธภาพดี ในอาหารที่เป็นกรด(pH ต่ำ) จึงเหมาะกับการใช้ในแยม เยลลี่ และอาหารหมักดอง ปริมาณที่ใช้ขึ้นกับชนิดของอาหาร โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 500-1000 ppm (0.05-0.1%) หรือใช้ 0.0-1 กรัม ต่ออาหารหนัก 1 กิโลกรัม


ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป : Potassium Sorbate , โปแตสเซียมซอร์เบต

แหล่งผลิตสินค้า : จีน (China)

ข้อมูลทั่วไป

Potasium sorbate เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มีสูตรเคมีว่าC6H7KO2 เลข E-number คือ E-202 วัตถุประสงค์การใช้ คือใช้เป็นสารกันเสีย (preservative) ยับยั้งการเจริญของราและยีสต์ในอาหารหลายประเภทอาหารที่นิยมใช้ คือ เนยแข็ง (cheese) ไวน์ (wine)  โยเกิร์ต (yogurt)  เนื้อแห้ง น้ำส้มสายชูสั่งซื้อสินค้า   Potassium Sorbate (China) : โปรแตสเซียม ซอร์เบต (จีน)  ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ @BKKCHEMI  โทร.02-034-1515,02-015-6262