Menu
Your Cart

Paraffin Wax (China) : ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก (จีน)

Paraffin Wax (China) : ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก (จีน)
Paraffin Wax (China) : ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก (จีน)
฿126.00บาท
Tax Included ฿126.00บาท
  • Model : C100PW

Available Options

C100PW Paraffin Wax (China) : ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก (จีน)  

CAS Number : 8002-74-2 or 64742-43-4
Appearance : Solid White.

รายละเอียดทั่วไป 
        พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส
กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์
        พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : Paraffin wax, ไขเทียน, พาราฟิน แว็กซ์
แหล่งผลิตสินค้า : จีน (China)
ข้อมูลทั่วไป
ไขเทียน พาราฟิน แว็กซ์ เป็นชนิดบริสุทธิ์พิเศษ (Fully purified)

สั่งซื้อสินค้า Paraffin Wax (China) : ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก (จีน)   
ได้ที่ [email protected] หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262