Menu
Your Cart

Bentonite : เบนโทไนท์

Bentonite : เบนโทไนท์
Bentonite : เบนโทไนท์
฿45.00บาท
Tax Included ฿45.00บาท
 • Model : C091BT

Available Options

If you want to buy products of 100 kilograms or more.
สามารถส่งคำขอใบเสนอราคาได้ที่ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤLine add : @BKKCHEMI ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤFacebook : กรุงเทพเคมี จำหน่ายเคมีภัณฑ์ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ E-mail : [email protected]

C091BT bentonite : เบนโทไนท์ 

CAS Number : 1302-78-9
P.H. : 6.5-7.5
Calcium Bentonite Calcium Bentonite

รายละเอียดทั่วไป 
        เบนโทไนท์ Bentonite clay จัดเป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไปเป็นเนื้อดิน ถูกแช่ในน้ำมาเป็นเวลา 200 ล้านปี อยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์ ( Smectite ) หรือมอนต์มอริลโลไนท์ ( Montmorillonite )เป็นองค์ประกอบหลัก
        เบนโทไนท์ : สารผสมประกอบด้วยแร่ดินเหนียวชนิด montmorillonite เป็นหลักและส่วนของวัสดุอื่น ๆ เช่น แร่เฟลด์สปาร์ ยิปซั่ม แคลเซียมคาร์บอเนต ควอตซ์ (แร่หินเขี้ยวหนุมาน) และอื่น ๆ ใช้ผสมกับดินหรือคอนกรีตในการสร้างเขื่อนหรือคลอง เพื่อ ป้องกันการรั่วซึม หรือใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะ ป้องกันการพังของบ่อ และพยุงสารตัวอย่าง พวกเศษดินหรือหิน ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเจาะบ่อน้ำมัน
        เบนโทไนท์ มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มากซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัว ( Swell ability ) สูง 5 – 20 เท่าของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดการพองตัวบวมเมื่ออุ้มน้ำไว้ได้มาก ๆ คล้ายกาว จึงจัดเป็นตัวเคลือบปุ๋ย ยึดเกาะเม็ดปุ๋ย ( Blender ) ที่ดีที่สุด
        เบนโทไนท์นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่นการทำโคลนเจาะ, การทำแบบหล่อโลหะ การสร้างเขื่อนและกันซึมต่างๆ การขจัดสีในน้ำมัน เภสัชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง การขจัดคราบไขมันสัตว์ การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง, การเกษตร เบนโทไนท์เป็นส่วนผสมคล้ายดินเหนียวที่อยู่บนพื้นฐานของซิลิเกต ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลส่วนผสมที่สิบเจ็ดเหล่านี้ใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์อาบน้ำผลิตภัณฑ์แต่งหน้าและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

เบนโทไนท์ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ
 • การทำโคลนเจาะต่าง ๆ ใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะในการเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเจาะบ่อน้ำมัน
 • การขจัดสีในน้ำมัน อุตสาหกรรมฟอกสี
 • ใช้ผสมอาหารสัตว์ให้สัตว์กินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุเสริม
 • การผลิตเครื่องสำอางค์
 • การขจัดคราบไขมัน ในบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • อุตสาหกรรมเซรามิก
 • ทำบ่อเก็บกักน้ำ ในพื้นที่ที่เก็บกักน้ำไม่อยู่
 • การเลี้ยงกุ้ง , ปลา ช่วยดูดซับสารพิษ ช่วยให้กุ้งลอกคราบง่ายขึ้น
 • บำบัดน้ำเสีย รักษาคุณภาพน้ำ ขจัดแก็สพิษ โลหะหนัก กลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ปรับสภาพดินทำให้ดินดี มีความอุดมสมบรูณ์
 • ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี
 • ใช้ผสมดินหรือคอนกรีตในการก่อสร้างเขื่อนหรือคลอง เพื่อป้องกันการรั่วซึม
มีลักษณะเป็นผงสีขาวเทา ไม่ละลายน้ำแต่พองตัวในน้ำประมาณ 12 เท่าของปริมาตร เมื่อผสมกับน้ำ 8-10 ส่วน จะได้สารกึ่งแข็งที่มีความหนืด ใช้เป็นสารช่วยแขวนตะกอน (suspending agent) เช่นใช้เป็นสารช่วยแขวนตะกอนในตำรับ calamine lotion

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : bentonite, Calcium bentonite
แหล่งผลิตสินค้า :

สั่งซื้อสินค้า bentonite : เบนโทไนท์
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262   

Video

No product youtube