Menu
Your Cart

Beeswax (Germany) : บีแว็กซ์ (เยอรมัน)

C082BWG Beeswax (Germany) : บีแว็กซ์ (เยอรมัน)

CAS Number : 8012-89-3
Appearance : Pellets (white)
Specific Gravity : 0.960

รายละเอียดทั่วไป 
        Beeswax (บีแว็กซ์) หรือรู้จักกันดีจากคำว่า  ‘ขี้ผึ้ง’ สกัดได้จากรังของผึ้งซึ่งมีองค์ประกอบของกรดไขมันหลายชนิด แว็กซ์ประเภทนี้ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมเนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นแว็กซ์ 
        ขี้ผึ้ง คือ ไขมันในสถานะของแข็ง เกิดขึ้นจากการผสมของสารประกอบหลายชนิดได้แก่ไฮโดรคาร์บอน (สารเคมีจำพวกน้ำมันดิน) 14%, โมโนเอสเตอร์ 35%, ไดเอสเตอร์ 14%, ไตรเอสเตอร์ 3%, ไฮดรอกซีโพลีเอสเตอร์ 8%, เอสเตอร์ของกรด 1%, กรดอิสระ 12%, แอลกอฮอล์อิสระ 1% รวมถึงสารที่ไม่สามารถระบุได้อีก 6% ขี้ผึ้งถูกเก็บอยู่ในตัวของผึ้งน้ำหวานในรูปของเกล็ดบางๆ เกล็ดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยต่อมที่อยู่บริเวณท้องน้อยของผึ้ง ส่วนผึ้งงานมีต่อมดังกล่าวอยู่แปดต่อมอยู่ด้านในของเปลือกปล้องกลางบริเวณท้องน้อยในอัตราส่วน 4 ต่อ 7 ขนาดของต่อมผลิตขี้ผึ้งขึ้นอยู่กับอายุของผึ้งงาน
        ขี้ผึ้งเป็นสสารที่มีจุดหลอมเหลวอยู่ระหว่าง 62 - 64 ํC ขี้ผึ้งไม่มีจุดเดือด แต่จะกักเก็บความร้อนต่อไปจนมันลุกเป็นไฟเมื่ออุณหภูมิประมาณ 120 ํC เมื่อขี้ผึ้งได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 85 ํC สีของขี้ผึ้งจะเริ่มหลอมละลายออกไป ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 15 ํC คือตั้งแต่ 0.958 - 0.970 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
        มนุษย์นำขี้ผึ้งไปใช้ในการผลิตเทียนไขคุณภาพดี, เครื่องสำอาง รวมถึงวัสดุและสารขัดเงา (มักจะเป็นยาขัดรองเท้า) และเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์หุ่นขี้ผึ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขี้ผึ้งเมื่อนำมาใช้เป็นเทียนจะไม่เกิดน้ำตาเทียนและมีควันที่น้อยกว่าธูปหรือเทียนธรรมดาอย่างมาก ซึ่งทำให้มันเป็นที่นิยมใช้ในการประกอบพิธีทางคริสต์ศาสนา

การนำไปใช้ประโยชน์
        ไขผึ้งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากไขผึ้งนั้นมีคุณภาพกายภาพและทางเคมี  สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากไขเทียม  ไขผึ้งนอกจากนำไปทำเทียนไขแล้ว ยังใช้ทำเครื่องสำอาง  กระบวนการทำ  ผ้าบาติก งานโลหะ ใช้เป็นสารกันน้ำ  สารขัดเงา   สารหล่อลื่น 
ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้              
1. ใช้ทำเครื่องสำอาง  ประมาณร้อยละ  35-40
2. ใช้ในงานเภสัชกรรม  ประมาณร้อยละ  25-30
3. ใช้ทำเทียนไข  ประมาณร้อยละ  20
4. ใช้ทำอื่น ๆ  ประมาณร้อยละ  10-20

คุณสมบัติของไขผึ้ง
1. ไขผึ้งบริสุทธิ์จะไม่มีสีหรือเห็นเป็นสีใส ๆ โปร่งแสง  ไขผึ้งละลายได้ดีในน้ำมัน  โดยเฉพาะน้ำมันสน  แต่ไม่ละลายในน้ำ ถ้านำไขผึ้งที่แข็งไปต้มในน้ำ  ไขผึ้งจะหลอมละลายลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำ                 
2. ไขผึ้งมีจุดหลอมเหลวเฉลี่ยที่ 63-65 องศาเซลเซียส  ถ้าได้รับความร้อนสูงกว่าจุดหลอมเหลว จะเกิดเปลวไฟหรือติดไฟ  ลุกไหม้เหมือนก๊าซจะเป็นอันตราย  ดังนั้นการหลอมไขผึ้ง  ควรใช้ความร้อนจากไอน้ำหรือนึ่งในน้ำร้อน         
3.ไขผึ้งถ้าเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ  ไขผึ้งจะหดตัวและทำให้เปราะแตกง่าย  เช่น  เก็บไขผึ้งไว้ที่ 10 องศาเซลเซียส ปริมาตร ของไขผึ้งจะลดลงประมาณ 10 เปอร์เซนต์

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : Beeswax, ไขผึ้ง
แหล่งผลิตสินค้า : เยอรมัน (Germany)
ข้อมูลทั่วไป
Beewax (White beewax) ตัวนี้จะถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว ไม่ละลายน้ำ และไม่ละลายในแอลกอฮอล์เย็น ใช้ในเครื่องสำอางค์ ทำเนื้อลิปสติก

สั่งซื้อสินค้า Beeswax (Germany) : บีแว็กซ์ (เยอรมัน)
ได้ที่ [email protected] หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262