Menu
Your Cart

Potassium Soap Base (NNL) : เบสสบู่เหลว ชนิดใส (เอ็นเอ็นแอล)

C081PS Potassium Soap Base (NNL) เบสสบู่เหลว ชนิดใส (เอ็นเอ็นแอล)

Appearance : Clear viscous liquid
P.H. : 9.0

รายละเอียดทั่วไป 
เบสสบู่เหลว ชนิดใส หรือ Liquid Soap Concentraration (Potassium Soap) เป็นของเหลว
การใช้งาน นำไปใช้ทำเป็นหัวเชื้อสำหรับทำสบู่เหลว  ให้เนื้อสบู่มีลักษณะเป็นสีใส นำไปใช้งานได้ง่าย เพียงผสมกับน้ำ ของ 10-15% ของน้ำหนักสาร
วิธีการผสม : ละลายน้ำ
ปริมาณการใช้ : ประมาณ 80-100% ในสูตร
การเก็บรักษา: สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง และปิดภาชนะให้สนิท ปราศจากแสงแดดหรือความร้อน

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : Potassium Soap Base (NNL)
แหล่งผลิตสินค้า :

สั่งซื้อสินค้า Potassium Soap Base (NNL) เบสสบู่เหลว ชนิดใส (เอ็นเอ็นแอล)
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262 

Video

No product youtube