Menu
Your Cart

Ethyl Alcohol 95% (DEB 95) : เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (ขม) (Cosmetic Grade)

C029EA Ethyl Alcohol 95% (DEB 95)  : เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (ขม)  (Cosmetic Grade)

CAS Number : 64-17-5
Formula : C2H6O
Appearance : Clear, colorless liquid.

รายละเอียดทั่วไป
        เอทิล แอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol DEB Denatured Ethanol "B") ใช้สำหรับผสมกับน้ำหอม หรือเครื่องสำอางค์ ล้างทำความสะอาดขวด หรือฉีดไล่ฟองอากาศเบสสบู่ เป็นสารเคมีติดไฟได้ ควรเก็บอย่างระวัง 
        เอทิล แอลกอฮอล์ ตัวนี้ เป็นชนิดที่ถูก Denature แล้ว ไม่สามารถรับประทานได้ ในขั้นตอนของการ Denature มีการผสมส่วนผสมที่บริโภคไม่ได้อยู่ เช่น Methyl Alcohol 
สินค้าชนิดนี้จะเป็นชนิดที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำมันไวท์มัสก์ อาจนำเอาไปผสมกับมัสก์และไวท์มัสก์ เพื่อทำน้ำหอม หรือเป็นตัวทำละลายสารพวกน้ำมัน เช่นหัวน้ำหอม น้ำมันหอมระเหย
ประโยชน์และการนำไปใช้
  • คุณสมบัติของแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
  • ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดแห้งเร็ว 
  • ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์
  • ใช้กับกลุ่มทำความสะอาด
  • ใช้ในกลุ่มเครื่องสำอาง
  • ป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อโรคได้ดี
  • ใช้กับวัสดุที่สัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
  • ไม่สามารถรับประทานได้
ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เอทานอล (ethanol)


สั่งซื้อสินค้า Ethyl Alcohol 95% (DEB 95)  : เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (ขม)  (Cosmetic Grade)
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262