Menu
Your Cart

Citric Acid Anhydrous (China) : กรดมะนาว ซิตริก แอนไฮดรัส (จีน)

F004CA  : กรดมะนาว ซิตริก แอนไฮดรัส

เลขสารบบ 10-1-23362-5-0010

CAS Number : 77-92-9
Formula : C₆H₁₀O₈
Appearance : White granules.
Assay :99.5-100.5%
Mesh size : 30-80/12-40 mesh

รายละเอียดทั่วไป
        Citric Acid Anhydrous เป็นกรดมะนาว ชนิดปราศจากโมเลกุลของน้ำในสูตรโมเลกุลให้รสเปรี้ยวที่โดดเด่นกว่าชนิดโมโนไฮเดรต เหมาะที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้อาหารและเครื่องดื่มชนิดนั้นๆมี รสเปรี้ยว เหมือนกับ รสมะนาว การใช้ในอาหาร กรดซิตริก  เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้อย่างกว้างขวางในอาหาร และเครื่องดื่ม

        ปัจจุบันกรดซิตริกได้มาจากการหมักคาร์โบไฮเดรต (Fermentation of Carbohydrate)  โดยมีการสกัดเป็น Citrate ออกมา ซึ่งจะอยู่ในรูปของ Citric Acid นั่นเอง ดังนั้น กรดซิตริกจึงเป็นกรดที่ได้มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ

ประโยชน์ด้านต่างๆ

           - อุตสาหกรรมทำความสะอาด  : ใช้เป็นตัวปรับค่ากรดด่างในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
                                                                           ใช้เป็นต้วขจัดคราบตะกรั่นในระบบท่อหรือ หม้อต้ม 
           - อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง        : ใช้เป็นตัวปรับค่า pH ในครีมหรือเจล
           - อุตสาหกรรมย้อมสี                       : ใช้เป็นตัวปรับค่า pH ในสีผสมอาหาร
           - อุตสาหกรรมก่อสร้าง                  : ใช้แทนกรดไนตริก
           - อุตสาหกรรมอาหาร                     : ใช้เป็น emulsifier ในไอศครีมได้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมะนาว

ข้อมูลสินค้า
        กรดมะนาวหรือกรดซิตริก (Citric acid) การใช้กรดซิตริกในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ใช้เพื่อปรับปรุงกลิ่น รส และสี ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น นอกจากนี้กรดยังช่วยลดอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการแปรรูป แต่การเลือกใช้กรดจะต้องขึ้นอยู่กับชนิด ของกรดที่มีอยู่มากในผลไม้นั้นๆ ผลไม้ทั่วๆไป จะมีกรดซิตริค (กรดมะนาว) ส่วนองุ่นมีกรดทาร์ทาริค (หรือเรียกว่ากรดมะขาม) นอกจากนั้นยังมีการใช้กรดอะซิติค หรือน้ำส้มสายชูในอาหารหมักดองด้วย
        กรดมะนาวนิยมเติมลงในน้ำลวก หรือน้ำแช่ผัก และผลไม้ก่อนการแปรรูป ช่วยให้สีของผักผลไม้ขาว หรือไม่เปลี่ยนสี ปริมาณที่ใช้คือ 5 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แช่นาน 10-15 นาที

ชื่อทั่วไป                     : Citric Acid Anhydrous, กรดมะนาว
แหล่งผลิตสินค้า    : จีน (China)

เหมาะสำหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร,อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง          

        


สั่งซื้อสินค้า Citric Acid Anhydrous (China) : กรดมะนาว ซิตริก แอนไฮดรัส (จีน)  
 ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือหน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262

Video