Menu
Your Cart

Maltodextrin (China) : มอลโตเดกซ์ตริน (จีน)

Maltodextrin (China) : มอลโตเดกซ์ตริน (จีน)
Hot
Maltodextrin (China) : มอลโตเดกซ์ตริน (จีน)
฿49.00บาท
Tax Included ฿49.00บาท
  • Model : F005MT

Available Options

If you want to buy products of 100 kilograms or more.
สามารถส่งคำขอใบเสนอราคาได้ที่ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤLine add : @BKKCHEMI ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤFacebook : กรุงเทพเคมี จำหน่ายเคมีภัณฑ์ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ E-mail : [email protected]

F005MT Maltodextrin (China) : มอลโตเดกซ์ตริน (จีน)

เลขสารบบ 10-1-23362-5-0012

CAS Number : 9050-36-6
Formula :  C₁₂H₂₄O₁₁
Appearance : White powder and no fixed shape
P.H. : 4.5-6.5
Assay :100
DE% : 10 - 12

รายละเอียดทั่วไป
        มอลโตเดกซ์ทริน (maltodextrin) คือคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ประเภท polysaccharide ที่ได้จากการย่อยโมเลกุล ของสตาร์ซ (starch) บางส่วนให้เป็นสายสั้นๆ ของนํ้าตาลกลูโคส (glucose) มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ดสีขาวไม่มีรส หรือ มีรสหวานเล็กน้อยสามารถละลายในนํ้าได้ดี

กรรมวิธีการผลิตมอลโตเดกซ์ตริน
มอลโตเดกซ์ตริน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฮโดรไลซ์สตาร์ซ (starch hydrolysate)
        วัตถุดิบที่ใช้เพื่อผลิตมอลโตเดกซ์ทริน คือ สตาร์ซ (starch) จากพืชต่างๆ เช่น สตาร์ชจากมันสําปะหลัง (tapioca starch) สตาร์ชข้าวโพด (corn starch) สตาร์ชมันฝรั่ง (potato starch) ขั้นตอนแรก คือการเตรียมสารละลายสตาร์ช (starch slurry) และให้ความร้อนจนเม็ดสตาร์ชเกิดการสุก (gelatinization) แล้วจึงย่อยสตาร์ซ (starch hydrolysis) ให้มีโมเลกุลเล็กลง ทําได้โดยการใช้เอนไซม์อะไมเลส (amylase) ชนิด แอลฟา-อะไมเลสแล้วจึงนําไปกรอง (filtration) และทําให้บริสุทธิ จากนันจึงเข้าสู่ขันตอนการทําให้เข้มข้น (concentration) และทําแห้ง (dehydration) ให้เป็นผง ด้วยเครืองทําแห้ง แบบพ่นฝอย (spray drier) 

        มอลโตเดกซ์ตริน ใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหาร (Food Additive) ใส่เพื่อสร้างความหนืด หรือ สร้างเนื้อให้อาหาร ทํามาจากแป้ง มีรสหวานเล็กน้อย มีลักษณะ เป็นผงสีขาว มีความหวานอยู่ที DE-10-15 มอลโตเด๊กซ์ตริน จึงอยู่ในรูปของนําตาลกลูโคสหลาย ๆ โมเลกุลมารวมกัน โดยถูกจัดว่าเป็น คาร์โบไฮเดรตทีย่อยง่าย ซึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แบบเดียวกันกับน้ำตาลกลูโคส ดังนั้นจึงมีการนําไปใช้เป็นส่วนผสมสําหรับผลิตภัณฑ์ทีให้พลังงาน ประเภทต่าง เป็นน้ำตาลที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาการย่อยสลายแป้ง (Starch) ด้วยเอนไซม์ (Enzymatic Hydrolysis Of Starch) โดยแหล่งของแป้งที่ได้มาจากข้าวโพด (Corn) ข้าวเจ้า (Rice) มันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และข้าวสาลี (Wheat) เป็นต้น ซึ่งหลังการย่อยแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ออกมาเป็นน้ำตาลเด็กซ์ตริน (Dextrin) โดยเป็นน้ำตาลที่ประกอบไปด้วยสายของน้ำตาลกลูโคส (D-Glucose) มาต่อเข้าด้วยกัน ดังนั้น หากทำการย่อยน้ำตาลเด็กซ์ตริน (Dextrin) ต่อไป ก็จะได้เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) ที่ได้มาจากการย่อยแป้งนั่นเอง

        มอลโตเดกซ์ตริน (maltodextrin) ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างขว้างขวาง ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสําหรับ ผู้ที่ต้องการควบคุมนํ้าหนัก อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาหารไขมันตํ่า ในผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ประเภทอาหารผง เช่น เครื่องดื่มผง เครื่องปรุงรสชนิดผงฯลฯ

ประโยชน์ด้านต่างๆ
เริ่มจากความเข้าใจขั้นพื้นฐานว่ามันคืออะไร
        มอลโตเด็กซ์ตริน  หรือ Glucose Polymers ส่วนใหญ่ทำมาจากข้าวโพด และถูกนับว่าเป็น คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ (Polysaccharide) หรือที่เรียกกันว่า คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex Carbohydrate) โดย มอลโตเด็กซ์ตริน 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี 

กระบวนการทำงานของมอลโตเด็กซ์ทริน

         มอลโต จะแตกตัวเป็นกลูโคส หลังการรับประทานอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระดับอินซูลินในกระแสเลือดพุ่งขึ้นสูงปรี๊ด โดยอินซูลินนั้น ทำหน้าที่หลักในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อ โดยเพิ่มการนำกรดอะมิโนเข้าสู่กล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) เป็นตัวเร่งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนให้กล้ามเนื้อ และ ป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ โดยทำหน้าที่ต่อต้านฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นตัวทำลายโปรตีนในกล้ามเนื้อ

        จุดเด่น : ดูดซึมเร็ว ให้พลังงานได้ยาวนานทำให้เล่นได้หนัก ไม่หมดแรงกลางทาง ผลที่ได้คือ ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น ป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ และเพิ่มกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย (Metabolism) ในรูปแบบเผาไขมัน เพิ่มกล้ามเนื้อนั่นเอง

        การกินโปรตีนเพียวๆหลังการออกกำลังกายโดยไม่มีแป้งเข้าช่วยเลย ร่างกายจะแปลงโปรตีนเป็นพลังงานให้ร่างกาย แทนที่จะใช้โปรตีนนั้นในการสร้าง และซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ใช้งานอย่างหนักมา เกิดอาการซื้อของแพง แต่กลับได้ของถูกมาแทน

        จุดด้อย : การกินมอลโต อย่างไม่ถูกวิธี แทนที่กลูโคสจะให้พลังงานเรา อาจมีโอกาสถูกเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บไว้ในร่างกาย ทำให้อ้วนได้ง่ายๆ


การประยุต์ใช้
ข้อแนะนำ กินให้ถูกจังหวะ เวลา และในปริมาณที่เหมาะสม โดยกินมอลโต ก่อนออกกำลังกาย 20 นาที และหลังเพียงเท่านี้ เพื่อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ
  • ใช้เป็นส่วนผสมในเวย์โปรตีน ใช้เพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ในรูปแบบผงหรือเครื่องดื่มชูกำลัง
  • เป็นสารทดแทนไขมัน (fat substitute) ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) ไอศกรีม
  • ป้องกันการเกาะตัวของส่วนผสม ป้องกันการเกาะเป็นก้อน (anticaking agent)
  • ใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์ เช่นในกรณีที่ไม่ใช้น้ำตาลเป็นสารให้ความหวาน โดยเฉพาะในกลุ่มกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง
  • ใช้สำหรับปั่นอาหารผู้ป่วย ที่ให้อาหารทางสายยาง
  • ใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณ (bulking agent) ในอาหารแห้งที่ผ่านกระบวนการทำแห้ง (dehydration) เช่น อาหารผง เครื่องดื่มผง เป็นต้น                 
        ใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหาร (Food Additive) ใส่เพื่อสร้างความหนืด หรือสร้างเนื้อให้อาหาร ทำมาจากแป้ง จะไม่มีรส หรือมีรสหวานเล็กน้อย มอลโทเดกซ์ตริน (maltodextrin) เป็นสารคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ประเภท polysaccharide มีสูตรโมเลกุลคือ C6nH(10n+2)O(5n+1) ; 2 < n < 20 ซึ่งได้จากการย่อยโมเลกุล (partial hydrolysis) ของสตารช์ (starch) ให้เป็นกลูโคส (glucose) สายสั้น ๆ มีลักษณะเป็นผงหรือสีขาว ไม่มีรสหรือหวานเล็กน้อย สามารถละลายน้ำได้ดี มอลโทเดกซ์ทรินถูกใช้เป็นวัตถุเติมแต่งอาหาร (food additive) ในผลิตภันฑ์อาหารหลากหลายชนิด เช่น เครื่องดื่ม (soft drinks) ลูกอม ลูกกวาด คุกกี้ เบเกอรี่   

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป                 : Maltodextrin, มอลโตเด็กตริน DE 10-12
แหล่งผลิตสินค้า  : จีน (China)


สั่งซื้อสินค้า  Maltodextrin (China) : มอลโตเดกซ์ตริน (จีน)
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือหน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262

Video

No product youtube