Menu
Your Cart

Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ

Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ
Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ
New
Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ
Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ

C066DD Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ

INCI Name : Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

CAS NO. 34590-94-8 

สูตรทางเคมี

    CH3O[CH2CH(CH3)O]2H (2-Methoxymethylethoxy)propanol (metil-2-metoxietoxi)propanol 2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL Arcosolv DPM Dipropylene glycol methyl ether

รายละเอียดทั่วไป

        ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ (หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ DPM / Dipropylene glycol methyl ether) เป็นตัวทำละลายระเหยขนาดกลางถึงช้า และเป็นสารตั้งต้นหลัสำหรับผู้ผลิตก้านไม้หอมปรับอากาศ (Reed Diffuser) ไปจนถึงวงการงานบริการที่ต้องใช้ศาสตร์ของการบำบัดด้วยกลิ่นเป็นหัวใจในการทำงานแม้มันจะเป็นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ แต่ในปริมาณที่เจือจาง ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แต่ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ กลับเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำหอมหรือน้ำมันหอมระเหยฟุ้งกระจายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

คุณสมบัติของสาร

 • เป็นสารตั้งต้นหลักสำหรับผู้ผลิตก้านไม้หอมปรับอากาศ (Reed Diffuser)
 • ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสีน้ำและหมึก การหลอมพอลิเมอร์ การเคลือบไม้ การเคลือบวัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำหอมหรือน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) และน้ำหอม (Perfume)
 • วิธีการผสม : ใช้เป็นเบสตั้งต้นในการผลิตก้านไม้หอมปรับอากาศ (Reed Diffuser)
 • อัตราการใช้ : 25-70% 
 • ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ของเหลวใส 
 • การละลาย (Solubilizer) : กระจายตัวในน้ำหอม (Fragrance) และน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil)
 • การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความร้อนและแสง มีอายุ 2 ปี

การนำไปใช้ในก้านไม้หอม

 • เทดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศเบสหลักลงในขวดแก้ว
 • หยดน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำหอมลงไปลงไปในขวดแก้ว
 • ใช้ก้านหวายคนส่วนผสมให้เข้ากัน แช่ก้านไม้หวายทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นให้สลับด้านก้านไม้เปียกขึ้นด้านบน

อัตราส่วนแนะนำใน

 • Reed/Plug In/ Car Diffuser : น้ำมันหอมระเหย 25%, Dawanol DGE 75% 
 • ผสมน้ำมันหอมระเหยกับ Dawanol DGE กวนให้เข้ากันดีจนใส จากนั้นคนช้าๆ ให้ทั่วภาชนะจนสารละลายหมด ปิดผนึกภาชนะและปล่อยให้ยืนเป็นเวลา 2-3 วันก่อนนำไปใช้
 • Top 10 Essential Oil กลิ่นยอดนิยมสำหรับก้านไม้หอมปรับอากาศ

1. Lavender

1.1 Lavender Essential Oil

2. Sea Moss 

2.1 Sea Moss Essential Oils

3. Ocean Breeze

3.1 Wildflower Essentail Oil

4. Cantaloupe

4.1 cantaloupe essential oil

5. Moke 

5.1 Moke Essential Oil

6. Lemongrass & Citrus Oil 

6.1 lemongrass Essential Oil

6.2 Citrus Essential Oil

7. Jasmine

7.1 jasmine essential oil

8. Garden & Rain

8.1 Rosemary essential oil

9. Princess

9.1 Rose Essentail Oil

10. Pear & Freesia

10.1 Cedarwood Essential Oil

10.2 Muguet Essential Oil

10.3 Melaleuca (Tea tree) Essentail Oil 

10.4 Cypress Essential Oil

10.5 Juniper Berry Essential Oil

10.6 Pine Needle Essential Oil

10.7 Rosewood Essential Oil

10.8 Patchouli Essential Oil

10.9 Vetiver Essential Oil

ข้อแนะนำ 

ควรเปลี่ยนก้านไม้ทุกๆ 2 เดือน เพราะก้านไม้เก่าเมื่อนานวันไปจะไม่ดูดกลิ่น 

การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

1. ใช้ทำสีที่ใช้น้ำผสม เพื่อทากำแพงทั่วไป และสีที่ใช้ตัวทำละลายผสม เพื่อทาวัสดุบางประเภท เช่น เหล็ก สังกะสี เป็นต้น

2. สารทำความสะอาดบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น (grease), น้ำยาลอกสี, น้ำยาขัดเหล็ก, น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวพิเศษบางประเภท 

3. อุตสาหกรรมย้อมสีเส้นใย 

4. ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางบางประเภท 

5. ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยากำจัดศัตรูพืช


สั่งซื้อสินค้า Dawinol DGE : ดาวีนอล ดีจีอี เบสก้านไม้หอมปรับอากาศ

ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262


Video

No product youtube