Menu
Your Cart

Formalin 40% (Singapore) : ฟอร์มาลีน 40% (สิงคโปร์)

Formalin 40% (Singapore) : ฟอร์มาลีน 40% (สิงคโปร์)
Formalin 40% (Singapore) : ฟอร์มาลีน 40% (สิงคโปร์)
฿823.00บาท
Tax Included ฿823.00บาท
  • Stock: In Stock
  • Model : G029FL

Available Options

G029FL Formalin 40% : ฟอร์มาลีน 40% (Singapore)

CAS Number : 50-00-0
Formula : CH2O
Appearance : Clear
Specific Gravity : -
P.H. : 2.5-4.0%
Assay :-
Mesh size : -
Related documents :

SPECIFICATIONS , MSDSDESCRIPTION

คุณสมบัติทั่วไป

                ฟอร์มาลีน (Formalin) เป็นสารเคมีที่ใช้มากในส่วนผสมของน้ำฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตสี รวมถึงการใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของสัตว์หรือศพฟอร์มาลีนที่ใช้กันทั่วไป เป็นสารที่เตรียมได้จากการนำฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) กับน้ำ ที่ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ประมาณ 37-50% โดยน้ำหนัก และมักมีส่วนผสมของเมทานอลประมาณ 10-15% ฟอร์มัลดีไฮด์มีความสามารถละลายน้ำได้ดีมาก และสามารถรวมตัวกันเป็นโพลิเมอร์เมื่อความเข้มข้นมากขึ้น แต่การรวมตัวกันของฟอร์มัลดีไฮด์จะลดลงเมื่อเติมเมทานอลผสมด้วย เช่น สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ 37% ผสมกับเมทานอล 7% ทำให้สารละลายมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส ส่วนารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ 37% ผสมกับเมทานอล 1% ทำให้สารละลายมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 40.5 องศาเซลเซียส แต่หากไม่ผสมเมทานอลแล้ว สารละลายจะมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 67-71 องศาเซลเซียส

                สำหรับ “ฟอร์มาลิน” นั้น เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง อยู่ในรูปของ “สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์” ซึ่งหากอยู่ในสถานะก๊าซจะมีชื่อเรียกว่า “ฟอร์มัลดีไฮด์” ในทางการแพทย์จะใช้ฟอร์มาลินในการดองศพไม่ให้เน่าเปื่อย ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และทำความสะอาดห้องผู้ป่วย ส่วนในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะใช้เป็นน้ำยาอาบผ้าไม่ให้ย่น นอกจากนี้คุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา ยังถูกนำไปใช้ในการเก็บรักษาธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยวและใช้เพื่อป้องกันแมลง ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

ประโยชน์ด้านต่างๆ

การในไปใช้ ฟอร์มาลีน/ฟอร์มัลดีไฮด์

1. ด้านอุตสาหกรรม

        – ใช้ในกระบวนการผลิตเรซิน และพลาสติก

        – ใช้ในการผลิต urotropin, แอลกอฮอล์, ยา, สี และวัตถุระเบิด

        – ในเป็นสารเร่งการเกาะติดสี เป็นสารช่วยย้อม

        – ใช้ในกระบวนการฟอกสี

        – ใช้ในกระบวนการผลิตสี และหมึกพิมพ์

        – ใช้ในอุตสากรรมกระดาษ ทำให้กระดาษลื่น และช่วยกันน้ำ

        – ใช้เป็นส่วนผสมโลหะ ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน

        – ใช้ผลิตผงสำหรับการใช้ในไหมสังเคราะห์เพื่อช่วยปรับปรุงน้ำหนัก และความแข็งของไหม

        – ใช้ช่วยรักษาภาพถ่ายให้เก็บรักษาได้นาน

        – ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ และใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ

2. ทางด้านการเกษตร

        – ใช้ทำลายเซื้อ ป้องกันเชื้อโรคทั้งในดิน น้ำ พืช และสัตว์

        – ใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตให้สามารถเก็บไว้ได้นานทั้งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จึงมักมีข่าวการตรวจพบแม่ค้าผสมฟอร์มาลีนในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง ปลาหมึก เป็นต้น

        – ใช้ในการป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรในระหว่างการขนส่ง

        – ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และอาคารโรงเรือน

        – ใช้เป็นปุ๋ย

3. ทางด้านการแพทย์

        – ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์

        – ใช้สำหรับเก็บรักษาสภาพศพ เก็บรักษาร่างกายสัตว์

4. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

        – ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอางป้องกันเหงื่อออกมาก

        – ใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก สบู่ และครีมโกนหนวด สำหรับเป็นสารฆ่าเชื้อ

        – ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาดับกลิ่นตัว

ฟอร์มาลีน ความเป็นพิษจากการสัมผัส อาการแบบเฉียบพลัน ได้แก่ ผิวหนังเป็นผื่นแดง มีการอักเสบ เป็นตุ่มพุพอง เป็นเสก็ด ส่วนอาการแบบเรื้อรัง ได้แก่ เกิดผิวหนังคล้ำดำ มีอาการแสบคันตามผิวหนัง

ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป : ฟอร์มาลีน, ฟอร์มัลดีไฮด์

แหล่งผลิตสินค้า :

ข้อมูลทั่วไป

การเก็บรักษา : 

- เก็บในบริเวณที่มีอากาศเพียงพอห่างจากความร้อน 

- หลีกเลี่ยงการสูดดม การสัมผัสโดยตรง 

- เก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟ 


สั่งซื้อสินค้า Formalin 40% : ฟอร์มาลีน 40%
ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ @BKKCHEMI  โทร.02-034-1515,02-015-6262

Youtube

No product youtube