Menu
Your Cart

Formalin 40% (Singapore) : ฟอร์มาลีน 40% (สิงคโปร์)

G029FL Formalin 40% : ฟอร์มาลีน 40% (Singapore)

CAS Number : 50-00-0
Formula : CH2O
Appearance : Liquid,Clear
Formaldehyde content 39.5-41.5 wt%
Methanol content 3.0-6.0 wt%
Formic acid0.05%max
pH :
2.5-4.0

รายละเอียดทั่วไป
        ฟอร์มาลีน (Formalin) เป็นสารเคมีที่ใช้มากในส่วนผสมของน้ำฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตสี รวมถึงการใช้สำหรับรักษาสภาพร่างกายของสัตว์หรือศพฟอร์มาลีนที่ใช้กันทั่วไป เป็นสารที่เตรียมได้จากการนำฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) กับน้ำ ที่ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ประมาณ 37-50% โดยน้ำหนัก และมักมีส่วนผสมของเมทานอลประมาณ 10-15% ฟอร์มัลดีไฮด์มีความสามารถละลายน้ำได้ดีมาก และสามารถรวมตัวกันเป็นโพลิเมอร์เมื่อความเข้มข้นมากขึ้น แต่การรวมตัวกันของฟอร์มัลดีไฮด์จะลดลงเมื่อเติมเมทานอลผสมด้วย เช่น สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ 37% ผสมกับเมทานอล 7% ทำให้สารละลายมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส ส่วนารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ 37% ผสมกับเมทานอล 1% ทำให้สารละลายมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 40.5 องศาเซลเซียส แต่หากไม่ผสมเมทานอลแล้ว สารละลายจะมีความเสถียรที่อุณหภูมิ 67-71 องศาเซลเซียส
        สำหรับ “ฟอร์มาลิน” นั้น เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง อยู่ในรูปของ “สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์” ซึ่งหากอยู่ในสถานะก๊าซจะมีชื่อเรียกว่า “ฟอร์มัลดีไฮด์” ในทางการแพทย์จะใช้ฟอร์มาลินในการดองศพไม่ให้เน่าเปื่อย ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และทำความสะอาดห้องผู้ป่วย ส่วนในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะใช้เป็นน้ำยาอาบผ้าไม่ให้ย่น นอกจากนี้คุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา ยังถูกนำไปใช้ในการเก็บรักษาธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยวและใช้เพื่อป้องกันแมลง ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

ตัวอย่างอุตสาหกรรมนำฟอร์มาลีน/ฟอร์มัลดีไฮด์ไปใช้
1. ด้านอุตสาหกรรม
 • ใช้ในกระบวนการผลิตเรซิน และพลาสติก
 • ใช้ในการผลิต urotropin, แอลกอฮอล์, ยา, สี และวัตถุระเบิด
 • ในเป็นสารเร่งการเกาะติดสี เป็นสารช่วยย้อม
 • ใช้ในกระบวนการฟอกสี
 • ใช้ในกระบวนการผลิตสี และหมึกพิมพ์ 
 • ใช้ในอุตสากรรมกระดาษ ทำให้กระดาษลื่น และช่วยกันน้ำ
 • ใช้เป็นส่วนผสมโลหะ ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 • ใช้ผลิตผงสำหรับการใช้ในไหมสังเคราะห์เพื่อช่วยปรับปรุงน้ำหนัก และความแข็งของไหม
 • ใช้ช่วยรักษาภาพถ่ายให้เก็บรักษาได้นาน
 • ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ และใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ
2. ทางด้านการเกษตร
 • ใช้ทำลายเซื้อ ป้องกันเชื้อโรคทั้งในดิน น้ำ พืช และสัตว์
 • ใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตให้สามารถเก็บไว้ได้นานทั้งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จึงมักมีข่าวการตรวจพบแม่ค้าผสมฟอร์มาลีนในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง ปลาหมึก เป็นต้น
 • ใช้ในการป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรในระหว่างการขนส่ง
 • ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และอาคารโรงเรือน
 • ใช้เป็นปุ๋ย
3. ทางด้านการแพทย์
 • ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์
 • ใช้สำหรับเก็บรักษาสภาพศพ เก็บรักษาร่างกายสัตว์
4. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอางป้องกันเหงื่อออกมาก
 • ใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก สบู่ และครีมโกนหนวด สำหรับเป็นสารฆ่าเชื้อ
 • ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาดับกลิ่นตัว
ข้อควรระวัง
ฟอร์มาลีน ความเป็นพิษจากการสัมผัส อาการแบบเฉียบพลัน ได้แก่ ผิวหนังเป็นผื่นแดง มีการอักเสบ เป็นตุ่มพุพอง เป็นเสก็ด ส่วนอาการแบบเรื้อรัง ได้แก่ เกิดผิวหนังคล้ำดำ มีอาการแสบคันตามผิวหนัง

การเก็บรักษา 
 • เก็บในบริเวณที่มีอากาศเพียงพอห่างจากความร้อน 
 • หลีกเลี่ยงการสูดดม การสัมผัสโดยตรง 
 • เก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟ 
ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : ฟอร์มาลีน, ฟอร์มัลดีไฮด์

สั่งซื้อสินค้า Formalin 40% : ฟอร์มาลีน 40%
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262

Video

No product youtube