Menu
Your Cart

Vanillin Powder Flavour : วานิลลิน ผงแป้งหอม

W048VL Vanillin Powder Flavour : วานิลลิน ผงแป้งหอม


   วานิลลิน (Vanillin) เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นจากห้องแล็บจะมีกลิ่นและรสชาติใกล้เคียงกับวานิลลาที่สกัดจากธรรมชาติมาก แต่ราคาจะค่อนข้างถูกกว่าวานิลลา ในความเป็นจริง วานิลลินก็สามารถสกัดจากธรรมชาติได้ โดยจะเป็นสารที่สกัดจากการสกัดวานิลลาอีกทอดหนึ่ง แต่วานิลลินในธรรมชาตินั้นมีปริมาณน้อยมากๆ วานิลลินที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะเป็นตัวให้กลิ่นหอมนวลของวานิลลาออกมา โดยธรรมชาติแล้วเราจะสามารถพบวานิลลินในลักษณะเป็นผงอยู่ตามปลายกลีบของดอกวานิลลา แต่จะพบเห็นได้ยากมากด้วยตาเปล่าเพราะมีขนาดและปริมาณน้อยมาก ประเทศที่เป็นผู้ผลิตผงวานิลลินรายใหญ่ของโลก ก็คือประเทศ Madagascar เพราะมีสภาพภูมิอากาศเป็นป่าเขตร้อน ส่วนวานิลลินสังเคราะห์สามารถผลิตได้ทั่วโลก ในห้องทดลองก็จะสามารถผลิตวานิลลินที่ให้กลิ่นและรสชาติได้ไม่แตกต่างจากวานิลลินจากธรรมชาตินัก แต่จะมีกลิ่นหอมที่รุนแรงกว่า วานิลลินสังเคราะห์ (Vanillin) มักจะนำมาใช้เป็นตัวสร้างกลิ่นผสมอาหารในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค โดยปกติแล้ว Vanillin ที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นจะมีราคาแพงกว่า วานิลลินที่ได้จากธรรมชาติ และวานิลลินสังเคราะห์ จะให้กลิ่นหอมรุนแรงกว่าอีกด้วย ตัววานิลลินสังเคราะห์จะมีหมู่ Ethoxy: OCH2CH3 มาแทนที่หมู่ เมททอกซี่ Methoxy: OCH3 สารสกัดวานิลลาธรรมชาติจะประกอบไปด้วยสารมากกว่า 100 ชนิดรวมไปถึงสารวานิลลินด้วย ในปัจจุบันวานิลลาสังเคราะห์มักจะถูกนำมาใช้แทนที่ สารสกัดวานิลลาธรรมชาติเพราะวานิลลาธรรมชาติหาได้ยากมากและมีราคาสูงมาก โดยในการสังเคราะห์วานิลลาก็จะใช้วานิลลินเป็นส่วนผสมด้วย  วานิลลินเริ่มมีการผลิตเพื่อการค้าครั้งแรก โดยได้ใช้สาร Eugenol เป็นสารตั้งต้น แต่ในปัจจุบันนี้ขั้นตอนการผลิตวานิลลินเปลี่ยนแปลงไปมาก และที่พบกันส่วนใหญ่จะใช้สาร Guaiacol หรือ Lignin 


Vanillin เป็นการสังเคราะห์เทียมของชนิดแรกที่สังเคราะห์ขึ้นโดยเยอรมัน M. Harman และ G - Dr. Twyman ในปีพ. ศ. 2417 โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น methyl vanillin และ ethyl vanillin

Vanillin เป็นฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล C8H8O3 กลุ่มหน้าที่ของมัน ได้แก่ aldehyde, hydroxyl และ ether เป็นส่วนประกอบหลักของสารสกัดจากถั่ววานิลลา ตอนนี้ใช้วานิลลาสังเคราะห์มากกว่าสารสกัดวานิลลาธรรมชาติเป็นสารปรุงแต่งรสในอาหารเครื่องดื่มและยา

Vanillin และ ethylvanillin ถูกใช้โดยอุตสาหกรรมอาหาร ethylvanillin มีราคาแพง แต่มีบันทึกที่มากขึ้น มันแตกต่างจาก vanillin โดยมีกลุ่ม ethoxy (-O-CH2CH3) แทนกลุ่ม methoxy (-O-CH3)

วานิลลินเป็นสารปรุงแต่งรสที่ใช้เป็นหลักในอาหารและเครื่องดื่มเช่นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากนม แต่ยังรวมถึงรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ในยาหรืออาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางในการผลิตยาและเคมีภัณฑ์บางชนิด

วานิลิน เป็นสารสังเคราะห์ขึ้น จะมีกลิ่นที่แรงกว่าวานิลินธรรมชาติถึง 4 เท่า เป็นผงผลึกสีขาว ใช้ได้ในอาหาร เบเกอรี่ ยาไอศกรีม เครื่องดื่ม แป้ง ฯลฯ ช่วยเพิ่มความหอมหวานขึ้น


ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป วานิลลิน, วนิลลิน, ผงแป้งหอม, ผงแป้งวานิลลิน Vanillin, Vanillin crystal, Vanillin powder, Vanillin flavor, Vanillin flavor powder, Methyl Vanillin
IUPAC name            : 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Number  121-33-5 (Methyl Vanillin)
ปริมาณการใช้             : คุกกี้เค้กปริมาณ 0.1-0.4% เย็น 0.01-0.3% , ขนมเป็น 0.2-0.8