Menu
Your Cart

Silicone Antifoam (Food Grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)

Silicone Antifoam (Food Grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)
Silicone Antifoam (Food Grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)
Silicone Antifoam (Food Grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)
Silicone Antifoam (Food Grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)
Silicone Antifoam (Food Grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)
฿89.00บาท
Tax Included ฿89.00บาท
 • Model : F076AF

Available Options

If you want to buy products of 100 kilograms or more.
สามารถส่งคำขอใบเสนอราคาได้ที่ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤLine add : @BKKCHEMI ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤFacebook : กรุงเทพเคมี จำหน่ายเคมีภัณฑ์ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ E-mail : [email protected]

F076AF Silicone Antifoam (Food Grade)(Japan)  : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)

รายละเอียดทั่วไป

        สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง เป็นซิลิโคน แอนตี้โฟม ที่ใช้กับอาหาร สารลดฟองช่วยลดและป้องกันการเกิดฟอง ที่เกิด

จากขั้นตอนการผลิต เช่น การให้ความร้อน การตี การหมัก การต้ม การกวน  หรือแม้แต่การบรรจุสินค้า เป็นต้น และช่วยลดหรือขัดขวาง

การเกิดฟองในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer)

นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ สารลดฟองนั้นปกติถูกใช้ในขั้นตอนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตและ

ลดปัญหาในด้านต่าง ๆ สารลดฟองนั้นสามารถกำจัดปัญหาของฟอง ที่พื้นผิวของของเหลวนั้น ๆ หรือ กำจัดฟองอากาศ ที่ถูกอัดหรือเก็บ

อยู่ ภายในมวลของเหลว นั้นเอง มีสารเคมีหลายตำรับมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดฟองนี้ได้ โดยปกติ สาร ลดฟองนั้นไม่ละลาย

ในตัวกลางที่ก่อให้เกิดฟอง แต่ตัวมันเองจะมีคุณสมบัติที่ผิวสัมผัสนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติที่สำคัญของสารลดฟองที่ดีคือต้องมี

ความหนืดต่ำ และสามารถกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว บนพื้นผิวของสารที่เกิดฟองอยู่ สารลดฟองนั้นต้องมีความสามารถในการจัดที่พื้นผิว

ระหว่างของเหลว และอากาศ ได้อย่างดีและในขณะเดียวกัน พอจับที่ผิวสัมผัสแล้วตัวมันเองต้องไปทำลายความคงตัวของชั้นผิวของฟอง

นั้น ๆ ด้วย ซึ่งด้วยปัจจัยตรงนี้ส่งผลให้ฟองอากาศเกิดการแตกตัวขึ้นและทำลายพื้นผิวของฟองส่วนใหญ่ได้ ในขณะเดียวกันสารลดฟอง

จะไปเร่งให้ฟองอากาศที่ถูกกักเก็บไว้ในสื่อนั้น ๆ รวมตัวกันได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ทำให้เกิดเป็นฟองอากาศขนาดใหญ่ และสามารถเคลื่อนตัว

มาสู่ผิวหน้าของของเหลวนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  เป็นซิลิโคน แอนตี้โฟมที่ใช้กับอาหาร มีประสิทธิภาพในการลดฟองได้ดีในสูตรที่เป็น

water base และยังสามารถลดฟองได้ยาวนาน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เต้าหู้ ซอสถั่วเหลือง น้ำผลไม้ กาแฟปรุงสำเร็จ เวย์

โปรตีนและอาหารเสริมต่างๆ        

Technical Data Sheet

การใช้ สาร Antifoam TSA 737F

TSA 737F เป็นสารที่ป้องกันการเกิดฟองที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการเกิดฟองได้ดี

 • อัตราการใช้ สาร Antifoam ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบให้ใช้ในปริมาณ อัตราส่วน ไม่เกิน 0.03 กรัม / ปริมาณของเหลวทั้งหมด 1000 มิลลิลิตร
 • อัตราการใช้สาร Antifoam ในผลิตภัณฑ์ เต้าหู้ ซอสถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง ห้ามใช้เกิน 0.05 กรัม/ ปริมาณของเหลวทั้งหมด 1000 มิลลิลิตร
 • วิธีใช้ สารAntifoam TSA 737F 
 • สามารถใส่ได้โดยตรงลงในผลิตภัณฑ์ โดยทำการนำผลิตภัณฑ์ละลายแยก กับของเหลว ก่อนทำการเติมลงในผลิตภัณฑ์
 • สามารถใส่สาร Antifoam TSA 737F ระหว่างกระบวนการผลิต ที่มีปริมาณฟองเกิดขึ้น โดยการเตรียมละลายสาร Antifoam ที่ความเข้มข้น ไม่เกิน 50 ppm โดยการเตรียม ละลาย สารAntifoam TSA 737F ปริมาณไม่เกิน 0.05 กรัม หรือ ปริมาตรไม่เกิน  0.05 มิลลิลิตร ผสมลงในน้ำ ปริมาตร 1000 มิลลิลตร   โดยเมื่อเกิดฟองในระหว่างกระบวนการผลิต ให้ทำการฉีดพ่นละลองน้ำลงบริเวณพื้นผิวที่เกิดฟองได้โดยตรง

สาร Antifoam 1 มิลลิลิตร จะมีน้ำหนัก ประมาณ 1 กรัม

ข้อควรระวัง

หากใช้ในปริมาณที่เกินกว่าค่าที่กำหนด หรือ ความเข้มข้นของ สาร Antifoam TSA 737F มีมากเกินไป จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ดังนี้

 • สาร Antifoam จะเกิดเป็นสารแขวนลอยในเนื้อผลิตภัณฑ์ เป็นหยดเล็กๆสีขาวที่ไม่ละลายน้ำ ลอยอยู่ในผลิตภัณฑ์ และลอย บริเวณ ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • สาร Antifoam จะมีกลิ่นหืนคล้ายน้ำมันมะพร้าว หากใช้ในปริมาณที่เกินกำหนด หรือ ตัวสารทำปฏิกิริยากับฟองที่จะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ไม่หมด จะยังคงหลงเหลือกลิ่นหืนคล้ายน้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะส่งต่อกลิ่นของผลิตภัณฑ์


ดังนั้น ควรใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุด เพราะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันการเกิดฟองในอาหาร 

 • ผลิตภัณฑ์สาร Antifoam TSA 737F เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น


ข้อมูลสินค้า

ชื่อสินค้า : สารลดฟอง,Polydimethylsiloxane(Food Grade) 


สั่งซื้อสินค้า  Antifoam (Food grade) (Japan) : สารลดฟอง (เกรดอาหาร) (ญี่ปุ่น)

ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262

Video

No product youtube