Menu
Your Cart

Potassium Citrate (China) : โพแทสเซียม ซิเทรต (จีน)

F070PC Potassium Citrate (China) : โพแทสเซียม ซิเทรต (จีน)

Formula : C6H5K3O7·H2O
Appearance : transparent crystals
Content : 99.0-101.0%
pH. : 7.5-9.0
Grade : Food grade

รายละเอียดทั่วไป
        Potassium Citrate เป็นวัตถุเจือปนอาหาร และ เป็น Potassium Salt ของ Citric Acid มีลักษณะสีขาว ไม่มีกลิ่น และมีรสเค็มเล็กน้อย ละลายน้ำได้ดี ใช้เป็นวัตถุกันเสียในอาหารหลากหลายชนิดและสามารถใช้เป็นสารปรับ ความเป็นกรด นิยมใช้ เช่น เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผักแปรรูป ลูกอม พาสตา ซอสถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากปลา ไซรัป นมพาสเจอไรซ์ ชีส ซีเรียล ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เครื่องปรุงรส ซุป เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นต้น
        โพแทสเซียม ซิเตรท เป็นเกลือโพแทสเซียม ของกรดซิตริก มีสูตรโมเลกุลคือ K3C6H5O7 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่นและรสของเกลือ หากอยู่ในรูปโมโนไฮเดรต (monohydrate form) จะมีความสามารถดูดความชื้นได้สูงและทำปฏิกิริยากลายเป็นของเหลว ในอุตสาหกรรมอาหาร โปแทสเซียม ซิเตรท ถูกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) โดยใช้เป็นสารปรับความเป็นกรด มีรหัสเฉพาะของสาร (E-number) คือ E332 ในทางการแพทย์ มีการใช้โปแทสเซียม ซิเตรท ในการควบคุมนิ่วในไตที่เกิดจากกรดยูริกและซิสตีน (cysteine)

กระบวนทางเคมี
        โพแทสเซียม ซิเตรท ผลิตโดยการเติมโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนตลงในสารละลายกรดซิตริก เมื่อฟองสลายตัวหมด จึงทำการกรองสารละลาย (filtering) และนำไปทำการระเหย (evaporating) จากนั้นนำสารที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำแกรนูล (granulation) เพื่อให้สารอยู่รูปผลึกสีขาว

กระบวนการทางชีวภาพ
โพแทสเซียม ซิเตรท ได้จากกระบวนการหมักโมแลส (molasses) โดยใข้ราสายพันธุ์ Aspergillus niger

การประยุกต์ใช้โปแทสเซียม ซิเตรท
        โพแทสเซียม ซิเตรท สามารถประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลายแขนงได้แก่ อาหารหรือเครื่องดื่ม เภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรกรรม โดยนำมาใช้เป็นบัฟเฟอร์ (buffer)  สารคีเลต (chelating agent) และใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารให้ความคงตัว (stabilizer)  อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoring additive) เป็นต้น ผลิตอาหารที่นิยทใช้โซเดียม ซิเทรต เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม เจลลี่ แจม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และขนมอบหรือเพสตรี้ (pastry)

ประโยชน์ด้านต่างๆ

อาหาร : โพแทสเซียม ซิเตรท สามารถใช้เป็นสารควบคุมความเป็นกรดและใช้เป็นวัตถุกันเสียในอาหารหลากหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์จากปลา ไซรัป นมพาสเจอไรซ์ ชีส ซีเรียล ผักแปรรูป ลูกอม พาสตา ซอสถั่วเหลือง เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เครื่องปรุงรส ซุป เป็นต้น

เภสัชกรรม : ทางการแพทย์มีการใช้โปแทสเซียม ซิเตรท ในการรักษาโรคนิ่ว โดยโพแทสเซียม ซิเตรทจะทำหน้าที่เป็น แอลคาไนซ์ซิ่ง เอเจนท์ (Alkylating agent) ในการรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะไม่รุนแรง เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ : เนื่องจากโพแทสเซียม ซิเตรท เป็นสารที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ จึงถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เครื่องสำอางค์ (ลิปสติก) ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ (สบู่) น้ำย้อมผม เป็นต้น

เกษตรกรรม : ในทางเกษตรกรรมมีการใช้โพแทสเซียม ซิเตรท เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังมีการใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ย เพื่อเพิ่มแร่ธาตุโปแทสเซียมดินอีกด้วย

อุตสาหกรรมอื่น ๆ : เนื่องจากโพแทสเซียม ซิเตรทเป็นสารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการนำมาใช้เป็นสารทำความสะอาดแทนสาร ไตรโซเดียม ฟอสเฟต (Trisodium phosphate) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ข้อมูลสินค้า
ชื่อทั่วไป : Potassium Citrate / Tripotassium citrate, Tripotassium citrate, sdTripotassium Citrate, potassiumcitrateanhydrous
แหล่งผลิตสินค้า : จีน (China)


สั่งซื้อสินค้า Potassium Citrate (China) : โพแทสเซียม ซิเทรต (จีน)
ได้ที่ Line@BKKCHEMI หรือ หน้าร้านกรุงเทพเคมี โทร.02-034-1515,02-015-6262

Video

No product youtube