Menu
Your Cart

General Chemicals เคมีทั่วไป

General Chemicals เคมีทั่วไป

General Chemicals (เคมีทั่วไป)

                    สารเคมี ในความหมายกว้างๆ สารเคมีหมายถึงสารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์ที่มีสามารถระบุโมเลกุลของสารได้ อาจปรากฏอยู่ในธรรมชาติ หรือถูกสังเคราะห์ขึ้นจากปฏิกิริยาต่างๆ ก็ได้โดยทั่วไปแล้ว สารเคมีจะมีสถานะอยู่ 3 สถานะเช่นเดียวกันกับสสาร ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ หรือ พลาสมา สามารถเปลี่ยนสถานนะได้เมื่อสภาวะหรือเงื่อนไขเปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยนอุณหภูมิความดัน โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมี ก็สามารถเปลี่ยนจากสารเคมีหนึ่ง ไปเป็นสารเคมีตัวใหม่ได้ ส่วนพลังงาน เช่นแสง หรือความร้อน ไม่จัดอยู่ในรูปของสสาร จึงไม่อยู่ในกลุ่มของสารเคมีในคำจำกัดความนี้

G007AA Acetic Acid (Malaysia) : กรดน้ำส้ม (มาเลเซีย)        กรดอะซิติก (Acetic acid) หรือ กรดน้ำส้ม หรือ กรดเอทาโนอิก (Ethanoic acid) เป็นกรดอินทรีย์ (Organic acid) มีสูตรทางเคมี คือ CH3COOH เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุน แสบจมูก ระเหยได้ จัดเป็นวัตถุดิบ..
฿1,998.00บาท
Ex Tax:฿1,998.00บาท
G006AT Acetone : อะซิโตน        อะซิโตน  (Acetone)เป็นของเหลวที่ระเหยได้ ไม่มีสี และติดไฟได้ง่าย เป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายที่ไม่มีกลุ่มฮาโลจีเนตเต็ต ใช้มากในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสำหรับใช้เป็นตัวทำละลายสารต่างๆ สามารถผลิต และสกัดได้จา..
฿78.00บาท
Ex Tax:฿78.00บาท
G038CB Activated Carbon  (Carbon Powder Organic Black) : ถ่านกัมมันต์        ถ่านกัมมันต์ (อังกฤษ : activated carbon หรือ activated charcoal) โดยทั่วไปมันเป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอน ที่ได้จาก ถ่าน ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิว สูงมาก โดยเฉพาะ..
฿105.00บาท
Ex Tax:฿105.00บาท
G030AS Aluminium Sulphate : สารส้มขุ่นผง        สารส้ม (Aluminum Sulphate) สารส้มใสสัมผัสน้ำละลายตัวได้เร็วมากและไม่มีตะกอนแขวนลอยและสามารถจับตะกอนได้ดี เป็นสารเคมีที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีอันตรายหรือสารตกค้าง ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน ใช้ในระบบผลิ..
฿12.00บาท
Ex Tax:฿12.00บาท
G015AC Ammonium Chloride แอมโมเนียมคลอไรด์        แอมโมเนียมคลอไรด์ หรือ ซัลแอมโมเนียค (Sal Ammoniac) (สูตรเคมี แอมโมเนียม คลอไรด์ (NH4Cl); ชื่ออื่นๆ คือ nushadir salt, zalmiak, sal armagnac, sal armoniac, and salt armoniack) ในรูปบริสุทธิ์จะเป็น เกล..
฿22.00บาท
Ex Tax:฿22.00บาท
F015CC Calcium Chloride (China) : แคลเซียม คลอไรด์ (จีน)        แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ส่วนมากใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร เป็นสารที่ดูดซับความชื้น และละลายได้ดีในน้ำ เกลือแคลเซียมคลอไรด์ ในรูปที่ปราศจากน้ำละล..
฿21.00บาท
Ex Tax:฿21.00บาท
G021CH Calcium Hydroxide : แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว) (Industrial grade)                แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (อังกฤษ: calcium hydroxide) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ Ca(OH)2 ลักษณะเป็นผงสีขาว ได้จากการเจือจางแคลเซียมออกไซด์กับ..
฿18.00บาท
Ex Tax:฿18.00บาท
G009CH Calcium Hypochlorite 65% (Chlorine) : คลอรีนผง 65%        Calcium Hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ CaOCl2, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, ผงปูนคลอรีน, คลอรีนผง, คลอรีนเกล็ดคลอรีน (Chlorine) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคลอรีนสามารถทำลายเชื้..
฿350.00บาท
Ex Tax:฿350.00บาท
G019CN Calcium nitrate แคลเซียมไนเตรท                        แคลเซียมไนเตรท Calcium nitrate  : Ca(NO3)2 เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ อยู่ในรูปของแคลเซียมเพคเตรท (calcium pectate) ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง (เช่นเดียวกับกระดูกใน..
฿29.00บาท
Ex Tax:฿29.00บาท
G011CS Copper sulphate : คอปเปอร์ซัลเฟต (จุลสี)        จุลสี หรือ คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (อังกฤษ : Copper (II) sulphate) เป็นสารประกอบของทองแดง กำมะถันและออกซิเจน ที่มีสูตรทางเคมี CuSO4 เกลือจุลสีพบได้หลายรูปแบบตามจำนวนโมเลกุลน้ำที่ประกอบอยู่ในผลึก จุลสีสะตุหรือจุ..
฿161.00บาท
Ex Tax:฿161.00บาท
G033DL D-Limonene (USA) : ดี-ลิโมนีน (อเมริกา)        D-limonene คือ ลิโมนีนเป็นสารเคมีที่พบได้ในเปลือกผลไม้ตระกูลส้มและในพืชชนิดอื่น ๆ และใช้ทำยา ในงานเภสัชกรรม ลิโมนีนนำมาใช้เพื่อช่วยให้ยาทาหรือครีมต่าง ๆ ซึมเข้าผิวได้ดี ในด้านอุตสาหกรรม ลิโมนีนใช้เป็นก..
฿248.00บาท
Ex Tax:฿248.00บาท
G035EA Ethyl  Alcoho70% (Food Additives) / เอทิล แอลกอฮอล์ 70% (ไม่ใช่สุรา)        เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 70% (Food Additives วัตถุเจือปนอาหาร) หรือเอทานอล (ethanol) มีสูตร C2H6O เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับอาหารได้ ผลิตได้จากกระ..
฿87.00บาท
Ex Tax:฿87.00บาท
Showing 1 to 12 of 36 (3 Pages)