Menu
Your Cart

บีกเกอร์ (Beaker)

บีกเกอร์ (Beaker)
P102BK Beaker 100 ML. : บีกเกอร์ 100 มล.            บีกเกอร์ (Beaker) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อ..
฿125.00บาท
Ex Tax:฿125.00บาท
P103BK Beaker 250 ML. : บีกเกอร์ 250 มล.            บีกเกอร์ (Beaker) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและม..
฿135.00บาท
Ex Tax:฿135.00บาท
P108BK Beaker 50 ML. : บีกเกอร์ 50 มล.            บีกเกอร์ (Beaker) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและมีจ..
฿105.00บาท
Ex Tax:฿105.00บาท
P104BK Beaker 500 ML. : บีกเกอร์ 500 มล.            บีกเกอร์ (Beaker) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อบรรจุสารเคมีเพื่อให้ความร้อน ผสมสาร หรือทำปฏิกิริยากัน มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกก้นแบน ปากแบะออกเล็กน้อยและม..
฿170.00บาท
Ex Tax:฿170.00บาท
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)