BCAAs (Branched Chain Amino Acids) กรดอะมิโนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนไปแล้ว มันก็จะเป็นการยับยั้งการสลายโปรตีน (และรวมถึงกล้ามเนื้อด้วย) ไปในตัว จึงทำให้ BCAAs เป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ต้องการลดไขมัน เพราะช่วงที่ลดไขมันนั้นอาจมีการสูญเสียกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะช่วงที่ต้องทำคาร์ดิโอหนัก ๆ

ความแตกต่างระหว่าง BCAAs Branched Chain Amino Acids กับ Whey

  • เวย์ เป็นแหล่งโปรตีนสมบูรณ์ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นทุกชนิด (รวมทั้ง BCAAs ด้วย) ดังนั้นจุดที่เหมือนกันกับ BCAAs ก็คือตัวเวย์เองสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้ดีเหมือนกัน
  • ถ้ากินเวย์ (หรือโปรตีนสมบูรณ์อื่น ๆ อย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หรือโปรตีนพืชอย่างถั่วเหลือง) ก็จะได้ทั้งส่วนที่จะไปกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน และส่วนที่จะไปเป็นวัตถุดิบให้กับการสร้างกล้ามเนื้อ
  • แต่ถ้ากิน BCAAs อย่างเดียวก็จะได้ในส่วนของการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนเท่านั้น แต่จะไม่มีกรดอะมิโนจำเป็นตัวอื่น ๆ ให้ร่างกายใช้สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่ม

เมื่อเปรียบเทียบ BCAAs กับ Whey Protein จะพบว่า

  • BCAAs มี กรดอะมิโน สามตัว และ โดยส่วนใหญ่จะวิ่งเข้ากล้ามเนื้อมากกว่า แต่ Whey Protein มันจะเป็น โปรตีนที่มีความซับซ้อนมากกว่า และมาจากนมวัว โดยที่มี amino acids ที่รวม BCAA อยู่ในนั้นด้วย
  • ความแตกต่างของมันก็คือ Whey Protein จะมี Amino Acid ที่จำเป็นและไม่จำเป็น ทุกตัว แต่ BCAAs จะมีเฉพาะตัวที่สร้างกล้ามเนื้อเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก : 

https://planforfit.com/bcaas-vs-whey-ได้ผลแตกต่างยังไง/