เบนโทไนท์ / bentonite

C091BT bentonite : เบนโทไนท์ 


        เบนโทไนท์ Bentonite clay จัดเป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลี่ยนเบื้องต้นไปเป็นเนื้อดิน ถูกแช่ในน้ำมาเป็นเวลา 200 ล้านปี อยู่ในกลุ่มแร่เสม็คไทท์ ( Smectite ) หรือมอนต์มอริลโลไนท์ ( Montmorillonite )เป็นองค์ประกอบหลัก

bentonite ความหมาย คือ เบนโทไนท์ : สารผสมประกอบด้วยแร่ดินเหนียวชนิด montmorillonite เป็นหลักและส่วนของวัสดุอื่น ๆ เช่น แร่เฟลด์สปาร์ ยิปซั่ม แคลเซียมคาร์บอเนต ควอตซ์ (แร่หินเขี้ยวหนุมาน) และอื่น ๆ ใช้ผสมกับดินหรือคอนกรีตในการสร้างเขื่อนหรือคลอง เพื่อ ป้องกันการรั่วซึม หรือใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะ ป้องกันการพังของบ่อ และพยุงสารตัวอย่าง พวกเศษดินหรือหิน ในการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเจาะบ่อน้ำมัน

เบนโทไนท์ มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มากซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัว ( Swell ability ) สูง 5 – 20 เท่าของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดการพองตัวบวมเมื่ออุ้มน้ำไว้ได้มาก ๆ คล้ายกาว จึงจัดเป็นตัวเคลือบปุ๋ย ยึดเกาะเม็ดปุ๋ย ( Blender ) ที่ดีที่สุด


เบนโทไนท์นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่นการทำโคลนเจาะ, การทำแบบหล่อโลหะ การสร้างเขื่อนและกันซึมต่างๆ การขจัดสีในน้ำมัน เภสัชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง การขจัดคราบไขมันสัตว์ การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง, การเกษตร เบนโทไนท์เป็นส่วนผสมคล้ายดินเหนียวที่อยู่บนพื้นฐานของซิลิเกต ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลส่วนผสมที่สิบเจ็ดเหล่านี้ใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์อาบน้ำผลิตภัณฑ์แต่งหน้าและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว


เบนโทไนท์ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ

• การทำโคลนเจาะต่าง ๆ ใช้ผสมกับน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะในการเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเจาะบ่อน้ำมัน

• การขจัดสีในน้ำมัน อุตสาหกรรมฟอกสี

• ใช้ผสมอาหารสัตว์ให้สัตว์กินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุเสริม

• การผลิตเครื่องสำอางค์

• การขจัดคราบไขมัน ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

• อุตสาหกรรมเซรามิก

• ทำบ่อเก็บกักน้ำ ในพื้นที่ที่เก็บกักน้ำไม่อยู่

• การเลี้ยงกุ้ง , ปลา ช่วยดูดซับสารพิษ ช่วยให้กุ้งลอกคราบง่ายขึ้น

• บำบัดน้ำเสีย รักษาคุณภาพน้ำ ขจัดแก็สพิษ โลหะหนัก กลิ่นไม่พึงประสงค์

• ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ปรับสภาพดินทำให้ดินดี มีความอุดมสมบรูณ์

• ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี

• ใช้ผสมดินหรือคอนกรีตในการก่อสร้างเขื่อนหรือคลอง เพื่อป้องกันการรั่วซึม


มีลักษณะเป็นผงสีขาวเทา ไม่ละลายน้ำแต่พองตัวในน้ำประมาณ 12 เท่าของปริมาตร เมื่อผสมกับน้ำ 8-10 ส่วน จะได้สารกึ่งแข็งที่มีความหนืด ใช้เป็นสารช่วยแขวนตะกอน (suspending agent) เช่นใช้เป็นสารช่วยแขวนตะกอนในตำรับ calamine lotion


สั่งซื้อสินค้า เบนโทไนท์ / bentonite ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

เบนโทไนท์ / bentonite

  • รหัส/รุ่น: C091BT
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿43 บาท

ออปชั่นสินค้า