Iso Propyl Alcohol (IPA) / ไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ)

Iso Propyl Alcohol (IPA) / ไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ)

G012IPA Iso Propyl Alcohol (IPA) ไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ) 

       ไอโซโพรพานอล (Isopropanol) หรือ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) หรือ 2-โพรพานอล (2-Propanol) หรือโพรพาน-2-ออล (Propan-2-ol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งนิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ มักใช้ผสมกับอะชิโตนหรือน้ำกลั่นโดยให้แอลกอฮอล์มีปริมาณ 99% โดยปริมาตร เป็นของเหลวใสไม่มีสี กลิ่นรุนแรง และเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับ1-โพรพานอล จะต่างกันตรงที่มีหมู่ไฮดรอกซิล ต่อที่คาร์บอนตัวที่สองแทนที่จะเป็นปลาย

ไอโซโพรพานอลผสมเข้ากับน้ำ อีเทอร์ และคลอโรฟอร์มได้ดี โดยเมื่อผสมกับน้ำแล้วจะเกิดเป็นสารกลั่นแยกไม่ได้ (azeotrope) สารนี้รับประทานไม่ได้ และมีจุดเยือกแข็งต่ำลง (คือ ช่วงอุณหภูมิที่เป็นของเหลวกว้างขึ้น) นอกจากนี้ยังเป็นตัวทำละลายเอทิลเซลลูโลส โพลิไวนิลบิวทิรัล น้ำมัน อัลคาลอยด์ และยางไม้ได้ แต่ไม่ละลายในสารละลายเกลือ จึงทำให้สามารถแยกออกจากสารละลายได้โดยเติมเกลือแกง โซเดียมซัลเฟต หรือเกลืออนินทรีย์อย่างอื่นเพื่อให้แอลกอฮอล์แยกชั้นออกมา ไอโซไพรพานอลมีสภาพดูดกลืน ที่ 205 nm ภายใต้สเปกตรัมรังสีอัลตราไวโอเลต

ไอโซโพรพานอลผลิตได้โดยอาศัยปฏิกิริยาเติมน้ำเข้ากับโพรพีน จากกฎของมาร์คอฟนิคอฟซึ่งกล่าวว่า ไฮโดรเจนมีแนวโน้มจะผนวกเข้ากับคาร์บอนที่มีไฮโดรเจนมากกว่าเสมอ จึงทำให้เกิดไอโซโพรพานอล มากกว่าที่จะเป็น 1-โพรพานอล หรืออาจจะใช้ปฏิกิริยาของโพรพีนกับกรดซัลฟิวริก ให้ให้เกิดซัลเฟตเอสเทอร์ ที่เมื่อสลายด้วยน้ำแล้วจะได้ไอโซโฟรพิลแอลกอฮอล์ ในกระบวนการอย่างหลังจะมีไดไอโซโพรพิลอีเทอร์เป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง นอกจากนี้ ไอโซโพรพานอลยังผลิดได้โดยเติมไฮโดรเจนลงในอะซีโทนก็ได้

ไอโซโพรพานอลถูกนำไปใช้งานมากมาย อาทิ เป็นตัวทำละลายประสิทธิภาพสูงและมีพิษน้อยกว่าตัวทำละลายชนิดอื่น ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ผสมน้ำ 60 - 75% เพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น รอบบาดแผล หรือล้างมือ หากไม่ผสมน้ำ เยื้อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจะไม่เปิดออกเพื่อให้แอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ได้

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีราคาถูก มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ (disinfectant) จึงถูกใช้ในการทำความสะอาด บางครั้งอาจเรียกว่า แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด (rubbing alcohol) ก็ได้สามารถพบไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ในน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ สูตรต่างๆ ทั้งที่ใช้ในโรงพยาบาล ตามบ้าน และตามโรงงานต่างๆ โดยมักจะใช้ที่ความเข้มข้นประมาณ 70 % นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวทำละลาย (solvent) ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย พิษของแอลกอฮอล์ชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการเมาได้เหมือนพิษของเอทิลแอลกอฮอล์ สามารถกดสมองและกดการหายใจได้อย่างรุนแรง แต่มักไม่ก่อภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรง (high gap metabolic acidosis) แบบเมทิลแอลกอฮอล์

แหล่งที่พบ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ มักถูกใช้เป็นแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดพื้นผิว เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่างๆ บางครั้งจึงอาจเรียกแอลกอฮอล์ชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งนี้ว่า แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด (rubbing alcohol) ก็ได้ ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน หลายสูตรก็อาจพบมีแอลกอฮอล์ชนิดนี้เป็นส่วนผสม บางครั้งอาจพบอยู่ในกระดาษหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดสำเร็จรูปที่ชุบแอลกอฮอล์ชนิดนี้มา (wiper) ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็นิยมใช้แอลกอฮอล์ชนิดนี้ในการล้างคราบสกปรก คราบสารเคมี ล้าง ถังบรรจุสารเคมี รวมถึงใช้เป็นตัวทำละลายด้วย ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ที่ใช้เช็ดทำความสะอาดตามโรงพยาบาลนั้น มักจะมีความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ 70 % เนื่องจากเป็นความเข้มข้นที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ดี และเพื่อป้องกันการสับสนกับเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจจะทำให้มีคนนำไปดื่มด้วยความเข้าใจผิดได้ จึงมักมีการผสมสีฟ้า (brilliant blue) ลงไปเพื่อให้สีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามโรงพยาบาลหลายสูตร ก็ปรับมาใช้เอทิลแอลกอฮอล์แทนไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นแล้ว แต่ธรรมเนียมการใส่สีฟ้าลงไปในแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดก็ยังได้รับความนิยมอยู่

ทางเข้าสู่ร่างกาย ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วทางการกิน (ingestion) และการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป (inhalation) การดูดซึมทางผิวหนัง (skin absorption) ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน หลังจากเข้าสู่ร่างกาย การดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการตามระบบ (systematic effect) ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสารอะซีโตน (acetone) โดยเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์มีระยะเวลาครึ่งชีวิตในร่างกายประมาณ 3 – 7 ชั่วโมง [1] และเนื่องจากไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอะซีโตนในร่างกาย ด้วยเหตุนี้การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biological marker) ของสารนี้ จึงต้องใช้การตรวจอะซีโตนในปัสสาวะเป็นตัวบ่งชี้

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ มักถูกใช้เป็นแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดพื้นผิว เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่างๆ บางครั้งจึงอาจเรียกแอลกอฮอล์ชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งนี้ว่า แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด (rubbing alcohol) ก็ได้ ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำเร็จรูปที่ชุบแอลกอฮอล์ชนิดนี้มา (wiper) ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็นิยมใช้แอลกอฮอล์ชนิดนี้ในการล้างคราบสกปรก คราบสารเคมี ล้าง ถังบรรจุสารเคมี รวมถึงใช้เป็นตัวทำละลายด้วย

ข้อมูลสินค้า

ชื่อ : ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol )

ชื่ออื่น : Isopropanol, IPA, 2-Propanol, Propan-2-ol, Dimethyl carbinol, Rubbing alcohol

สูตรโมเลกุล : C3H8O

น้ำหนักโมเลกุล : 60.1

CAS Number : 67-63-0

UN Number : 1219

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลว ใส ไม่มีสี มีกลิ่นแอลกอฮอล์ ติดไฟได้


สั่งซื้อสินค้า ไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ) / Iso Propyl Alcohol (IPA)  

ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

  • รหัส/รุ่น: G012IPA
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿90 บาท

ออปชั่นสินค้า

ขอใบเสนอราคา