Gum Arabic / กัมอารบิก

Gum Arabic / กัมอารบิก

F012GA Gum Arabic : กัมอารบิก  


        'กัมอารบิก' (Gam Arabic) ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในแทบเอเชีย โดยวัตถุดิบนำเข้ามาจากฟาร์มของเราเองในประเทศซูดาน ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของกัม อารบิก บริเวณเดียวในโลก สามารถมั่นใจได้ในคุณภาพส่งออกที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค โดยบริษัทได้จัดตั้งขึ้นในเมืองไทยและดำเนินการนำเข้าส่งออกสินค้า ตั้งแต่ปี 2537 ให้บริการจัดการสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการในระดับราคาที่น่าพึ่งพอใจ ไม่เฉพาะกัม อารบิก เท่านั้น แต่ยังมีสินค้าทางเกษตรกรรมอื่นๆ จากแอฟริกาด้วย   

   กัมอารบิก สารธรรมชาติมหัศจรรย์

      Gam Arabic หรือ Gam acacia เป็น gum ที่ได้ต้นจาก Acacia Senegal และ Acacia seyal ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์เชิงซ้อนและมีไนโตรเจนจำนวนเล็กน้อย

องค์ประกอบทางเคมีจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามแหล่งที่มา ภูมิอากาศ ฤดูกาลและอายุของต้น ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานที่อยู่ในโมเลกุลประกอบด้วย น้ำตาลและอนุพันธ์ของน้ำตาล คือ galactose(44%),arabinose(24%)

glucuronic acid(14.5%),rhamnose(13%)และ4-O-methylglucuronic(1.5%)

  คุณสมบัติของกัมอารบิก

           ทางชีววิทยาและพิษวิทยา กัมอารบิกเป็นสารประกอบจากธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่มีรส และที่สำคัญไม่เป็นพิษต่อร่างกายและมลภาวะ ซึ่งได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานของอาหารโลก และได้รับกำหนดในตำรับ GRAS (Generally Recognized as Safe) และมาตฐานของ United State pharmacopia,Food Chemical Codex และ EU Number E414 

  รวมทั้งผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย ในแง่โภชนาการยอมรับว่ากัมอารบิก ถูกย่อยได้ต่ำมากในระบบการย่อยของร่างกสยมนุษย์ จึงเป็นสารที่ไม่ให้พลังงาน สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานต่ำ หรือปราศจากน้ำตาลได้เป็นอย่างดี

          การละลายกัมอารบิก สามารถละลายได้ดีในน้ำทั้งอุณหภูมิปกติ น้ำร้อน หรือน้ำเย็นได้ง่ายเพียงนำมาเทผสมในน้ำ และกวนหรือคนอยู่จนละลาย กัมอารบิกสามารถละลายได้ดัที่ความเข้มข้นสุูงถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับสารไฮโดคอลลอยด์ชนิดอื่นซึ่งค่อนข้างละลายได้ยาก และละลายได้ไม่เกินความเข้มข้นที่ร้อยละ 5 เท่านั้น

         พฤติกรรมการไหลและความหนืด สารละลายกัมอารบิกจะให้ความหนืดต่ำเมื่อวัดความหนืดได้ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นขึ้นสูงกว่าการไหลที่เข้มข้นการร้อยละ 40 จะให้ความหนืดสูงมากจนมีลักษณะข้นหนืดคล้ายเจล และความหนืดของกัมอารบิกนี้จะคงอยู่ได้ที่ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ช่วงกว้างคือ 4-10 พฤติกรรมการไหลที่เข้มข้นต่ำกว่าร้อยละ 40 ลงไปจะเป็นการไหลแบบ Newtonian ซึ่งไม่พบในสารไฮโดรคอลลอยด์ชนิดอื่น แต่ในขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นสูงกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไปจะเป็นการไหลแบบ Pseudoplasticซึ่งพบว่ามีผลต่อความรู้สึกรับรสสัมผัสภายในปาก Mouthfeel Sensation คือ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองหรือมีสิ่งตกค้างภายในปาก ไม่รู้สึกกระด้าง เหตุนี้จึงนิยมนำกัมอารบิกใช้มาเป็นสารแทนไขมันในผลิกภัณฑ์ไขมันต่ำเพื่อสุขภาพ

         คุณสมบัติการเป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsfiers)กัมอารบิกมีประสิทธิภาพสูงในการทำงานหน้าที่เป็นอิมัลซิหายเออร์โดยเฉพาะในอิมัลชั่นประเภทน้ำมันในน้ำ emulsion และในส่วนโครงสร้างที่เป็น arabinogalactan

จะช่วยเพิ่มความหนืดให้กับส่วนที่เป็นน้ำ จึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมมากในการผลิตอิมัลชั่นของน้ำมันกลิ่นเพื่อในในการแต่งกลิ่น ซึ่งใช้ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นส้ม

  ประโยชน์ของกัมอารบิก  

        ลูกอมลูกกวาด ช่วยป้องกันการตกผลึกของน้ำตาล ทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ ทำให้ส่วนผสมที่เป็นไขมันและส่วนที่เป็นของเหลวกระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอและป้องกันการเคลื่อนที่ของไขมันที่ออกมาจากผิวหน้าที่ไม่ให้เกิดความเหนียวเหนอะเมื่่อจับลูกอม และช่วยไม่ให้เกิดกลิ่นหืนได้ง่าย นอกจากนี้และในผลิตภัณฑ์ลูกอมลูกกวาดที่ให้พลังงานต่ำหรือแม้ไม่มีการใช้น้ำตาลซูโครส (Sugraless candies)เลยสามารถใช้เป็นส่วนผสมในลูกอมแบบเคี้ยวที่มีเจลาติน โดยใช้เป็นส่วนประกอบหลัหผสมกับกัมอารบิกจะช่วยปรับลักษณะการติดเกาะได้ดีขึ้น ลดความยืดหยุ่นเหนียวคล้ายยางลงได้ อีกทั้งช่วยไม่ให้น้ำตาลตกผลึกทำให้เนื้อสัมผัสลูกอมนุ่มเนียนไม่ระคายลิ้น

       ขนมอบ จากคุณสมบัติที่ละลายน้ำได้ดี ให้ความข้นหนืดและการติดเกาะที่ดีเยี่ยม จึงเป็นเคล็ดลับส่วนผสมในการทำขนมอบทั้งหลาย และยังใช้เป็นตัวเคลือบผิวหน้าให้เกิดความมันวาวได้ดีอีกด้วย การมช้กัมอารบิกทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยให้การอบที่ดี เนื้อเรียบเนียบลดการเกิดฟองอากาศทำให้เนื้อผสมกันได้ดียิ่งขึ้น และยังใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไขมันต่ำ ให้พลังงานต่ำได้ดีอีกด้วย และจากคุณสมบัติที่ช่วยกักเก็บน้ำได้ดีของกัมอารบิก ทำให้สามารถช่วยยืดอายุการเก็บอันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ำหรือการระเหยของน้ำในผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี และทำให้เนื้อครีมแต่งหน้าคงตัวอยู่รูปทรงได้นานขึ้น ทั้งยังรักษากลิ่นไว้ได้นานยิ่งขึ้นด้วย

      เครื่องดื่ม กัมอารบิกจะให้ความคงตัวของฟองเบียร์ที่นุ่มละเอียดได้ดีมากขึ้นโดยไม่กระทบต่อสมบัติด้านความใส รสชาติ และอายุการเก็บรักษาโดยการผสมในขั้นตอน aging ในด้านเครื่องดื่มน้ำผลไม้ หรือดลิ่นผลไม้ (fruit drink) กัมอารบิกจะช่วยให้เกิด clouding agent ทำให้ขุ่นคล้ายกับว่ามีเนื้อผลไม้มากขึ้น ใช้ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบที่เป็นเครื่องดื่มแบบเหลวและแบบผง

      ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ จากคุณสมบติของกัมอาร์บิกที่ให้พลังงานต่ำและให้กากใยอาหารสูง ทั้งยังละลายได้ดีจึงสามารถน้ำมันใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อลดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังช้วยอุ้มน้ำและให้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มคล้ายกับเนื้อสัมผัสครีมหรือไขมันจึงนิยมให้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทดแทนไขมัน เนยเหลวหรือมาการีนทั้งหมด นอกเหนือจากนี้มีรายงานการทดลองรับรองวิจัยจากต่างประเทศมาแล้วว่าการบริโภคกัมอารบิกเป็นประจำช่วยให้ร่างกายมีความสามารถและมีประสิทธิภาพการขับถ่ายของเสียได้ดี ซึ่งช่วยได้มากในผู้ป่วยโรคไต (Overworked Kidneys)ทั้งยังสามารถช่วยลดคลอเรสเตอรอล (reduced Cholesterol)ได้ดีอีกด้วย

     ผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่น ในการผลิตสารให้หลิ่นEncapslated flavorพบว่ากัมอารบิกได้ผลดีที่สุดในการทำหน้าที่ลดแรงตึงผิว ทำให้เกิดอิมัลชั่นได้ง่ายและเกิดการกระจายตัวได้ดี เมื่อหุ้มอยู่ที่ผิวหน้าของหยดไขมันแล้วจะมีประจุอยู่โดยรอบ ที่สำคัญเป็นประจุชนิดเดียวกันจึงทำให้เกิดการผลักกันตลอดเวลาช่วยป้องกันหยดไขมันเข้ามารวมตัวกันทำให้อิมัลชั่นคงรูปอยู่ได้นาน ( stabe after emulsion)และเมื่อผ่านการพ่นฝอยแล้วกัมอารบิกยังให้คุณสมบัติที่เป็นฟิล์มห่อหุ้มอยู่โดยรอบและมีการเกาะตืดสูงทำให้เกิดการอุ้มส่วนที่เป็นสารให้กลิ่นรสไว้ได้สูงมาก และลดการระเหยของสารให้กลิ่นรส ไม่มีผลกระทบต่อการหนืดและกลิ่นรสรวมทั้งสีสันของผลิตภัณฑ์

    ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์วิตามินและเครื่องสำอางค์ กัมอารบิกเป็นที่รู้จักดีว่าใช้เป็นส่วนผสมกันมามากแล้วในด้านเภสัชภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวกยาน้ำเชื่อมแก้ไอ ฟิล์มแคปซูล ยาอัดเม็ด นอกจากนี้ยังใช้ได้ดีในการทำเครื่องสำอางค์ประเภทครีม และโลชั่น

    ผลิตภัณฑ์ในอุสาหกรรมด้านอื่นๆ จากคุณสมบัติที่ดีเด่นและหลากหลายด้านของกัมอารบิก ทำให้สามารถนำกัมอารบิกไปใช้ในอุสาหกรรมอื่นๆได้ดีเช่นกันอีกด้วย โดยเฉพาะย่างยิ่งการเคลือเงา การทำกระจก กัมอารบิกช่วยให้เกิดฟิล์มห่อหุ้มเคลือบเงาที่มีคุณภาพดี มีความสม่ำเสมอของเนื้อฟิล์มสูง เรียบเนียน ทั้งยังช่วยจับเกาะยคชึกติดส่วนผสมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพเมื่อผ่านขั้นตอนการอบแห้งแบบพ่นฝอยหรืออบแห้ง (Spraydry)ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถนำกัมอารบิกไปใช้ในอุสาหกรรมการเคลือบกระดาษ เส้นใย ใยผ้า ผืนผ้าสำเร็จ เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์กาว สี และพลาสติกได้อีกด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่กัมอารบิกเป็นที่รู้จักกันดีและแพร่หลายว่านำมาใช้ผลิตเลนส์ถ่ายรูปคุณภาพสูง และยังนำมาใช้ประโยชน์ในหารทำหมึกสีในฟิล์มถ่ายรูปความไวแสงสูงที่ให้คุณภาพดีเยี่ยมอีกด้วย          


        กัมอารบิก (Gum Arabic)  เป็นสารประกอบธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสารไฮโดรคอลลอยด์  (Hydrocolloids)  ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมอาหาร  กัมอารบิกมาจากน้ำยางธรรมชาติที่     ไหลออกมาจากผิวเปลือกของลำต้นของพืชในกลุ่มอากาเซีย  (Acacia)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Acacia Senegal  น้ำยางจะไหลเกาะกันเป็นก้อน  เมื่อกระทบความร้อนจากแสงแดดจะแห้งแข็งตัวใสคล้ายแก้วเกาะอยู่ตาม         กิ่งก้านและลำต้นของพืช  มีสีสันแตกต่างกันไปตั้งแต่ขาวใสจนถึงเหลืองอำพัน  รูปทรงมองดูคล้ายหยดน้ำบ้าง  ทรงกลมรีบ้าง  ไปจนถึงมีเหลี่ยมมุมบ้างตามธรรมชาติ  น้ำยางธรรมชาติจากพืชกลุ่มนี้ได้ถูกรวบรวมนำมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มานานกว่า  4,000 ปีก่อนคริสตศักราช  โดยในระยะเริ่มแรกได้นำมาใช้ในรูปแบบของกาวเพื่อผสมสีประเภท  Mineral paint  ใช้เขียนอักขระและรูปภาพตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ  น้ำยางในกลุ่มพืชอากาเซียมีอยู่มากมายหลายชนิด  ซึ่งชนิดที่ให้น้ำยางมีคุณภาพดีที่สุดคือ  อากาเซียเซเนกัล  (Acacia Senegal)  ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ตอนกลางของประเทศซูดานในทวีปอาฟริกา  (Sahel Zone)  จึงมีชื่อเรียกขานและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในเชิงพาณิชย์ว่า  กัมอารบิก  (Gum Arabic)  และกัมอากาเซีย  (Acacia Gum)  หรือกัมซูดาน  (Sudan Gum)  อันสืบเนื่องมาจากการจัดขนส่งทางเรือที่ท่าเรือในกลุ่มประเทศอาหรับ


          กัม อารบิก อาจเรียกว่า กัมอะคาเซีย หรือ กัมอะราบิก (gum arabic) เป็นกัม (gum) เป็นคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เป็นสารในกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ประเภท พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ประเภทเฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด์ (heteropolysaccharide) ที่ใช้เพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)
acacia หรือ gum arabic เป็นยาง (exudate) ที่ได้จากต้นไม้สกุล อคาเซีย (acacia) เช่น Acacia senegal และ Acacia seyal น้ำยางจะไหลเกาะกันเป็นก้อน เมื่อกระทบกับความร้อนจากแสงแดด จะแห้งแข็งตัว มีลักษณะใสคล้ายแก้วเกาะอยู่ตามกิ่งก้านและลำต้นของพืช มีสีสันแตกต่างกันไปตั้งแต่สีขาวใสจนถึงสีเหลืองอำพัน รูปทรงมองดูคล้ายหยดน้ำบ้าง ทรงกลมรีบ้าง ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้จากการนำก้อนยางมาบดให้เป็นผงละเอียด


ทำให้อิมัลชันคงตัว (emulsifier)

- Bulking agent

- Carrier ใช้เพื่อการทำ flavor encapsulation

- Glazing agent

- สารเพิ่มความข้นหนืด (thickening agent)

- สารเพิ่มความคงตัว (stabilizing agent) ป้องกันการตกผลึกของน้ำตาล ชะลอการเกิดกลิ่นหืน

- bulking agent


ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป - Gum Arabic, acacia gum, chaar gund, char goond, meska, กัม อาระบิก, อาคาเซีย กัม

CAS Number - 9000-01-5

แหล่งผลิตสินค้า         - ซูดาน / Sudan

ข้อมูลทั่วไป - Gum Arabic (กัม อารบิก) เป็น กัมธรรมชาติ (Natural Gum) ที่ได้จากต้นไม้ประเภท Acacia Senegal ซึ่งมีขึ้นในแถบประเทศ ตะวันออกกลาง มีหน้าที่ช่วยเพื่มความยืดหยุ่นให้กับตัวสินค้าประเภทอาหาร โครงสร้างของกัมอารบิก เป็น Polysaccharide มีลักษณะคล้ายแป้ง เป็น Stabilizer ใช้ทำสินค้าประเภท ลูกอมหวานเยลลี่ 1-1.5% หรือเป็นส่วนผสมใน เครื่องสำอาง เช่นครีม, โลชั่น 5-15% หมึกพิมพ์ 2-15% สีน้ำและสีเทียน 20-30% ช่วยทำให้เกิดการเกาะติด


สั่งซื้อสินค้า กัมอารบิก / Gum Arabic ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่  - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

  • รหัส/รุ่น: F012GA
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿44 บาท

ออปชั่นสินค้า

ขอใบเสนอราคา

คำค้น: กำอารบิก กัมอารบิค กำอารบิค