Dicalcium Phosphate / ไดแคลเซียม ฟอสเฟต

Dicalcium Phosphate / ไดแคลเซียม ฟอสเฟต

F041DI Dicalcium Phosphate แคลเซียมฟอสเฟต


        Dicalcium Phosphate เป็นแคลเซียมฟอสเฟตที่มีสูตร CaHPO4 และ dihydrate ของมัน คำนำหน้า "di" ในชื่อสามัญเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อตัวของ HPO42- anion เกี่ยวข้องกับการกำจัดโปรตอนออกจากกรดฟอสฟอริก H3PO4 จำนวน 2 โปรตอน เป็นที่รู้จักกันว่าแคลเซียมฟอสเฟต dibasic หรือแคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟต Dicalcium ฟอสเฟตใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารซึ่งพบในยาสีฟันบางชนิดเป็นสารขัดและเป็นวัสดุชีวภาพ


แหล่งของแคลเซียม และ ฟอสฟอรัสที่ทำงานเป็นสารฟอกสี ในยาสีฟัน สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็น สารฟอกสีในแป้ง ใช้ใน ของหวานที่เป็นเจล ขนมอบ ธัญพืช


ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ทำจากหิน และปราศจากธาตุฟลูออรีน สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อเสริมแคลเซียม


ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟตที่มีปริมาณฟอสฟอสรัส อยู่ 18 เปอร์เซ็นต์ ไดแคลเซี่ยม ฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบที่ให้สารอาหารพวกแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส โดยทั่วไปไดแคลเซี่ยมฟอสเฟตมีหลายเกรด ขึ้นอยู่กับแหล่งของ วัตถุดิบที่ใช้ผลิต ถ้าเป็นไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต (P18) จะเป็นไดแคลเซี่ยมฟอสเฟตที่ผลิตจากระดูกสัตว์ แต่ถ้าเป็นไดแคลเซี่ยม ฟอสเฟตชนิดมีฟอสฟอรัสอยู่ 16 เปอร์เซ็นต์ หรือ (P 16) จะผลิตจากหินปูน ในการเลือกซื้อจะซื้อแบบใดก็ได้แต่จะต้องปรับสูตร อาหาร ใหม่ให้สูตรอาหารนั้นมีระดับแคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์

ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่ผลิตจากหินฟอสเฟต ในขั้นการผลิตที่ถูกต้องสมบูรณ์จะต้องมีการเผาด้วยอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เพื่อแยกเอาฟลูออรีน(F) และโลหะหนักที่ติดมากับหินฟอสเฟตออกไป ข้อดีของการใช้หินฟอสเฟตมาผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตคือ ในหินฟอสเฟตนั้นจะมีฟอสฟอรัสอยู่ในระดับหนี่งแล้ว ผู้ผลิตจะนำมาเพิ่มฟอสฟอรัสได้ตามต้องการโดย ใช้กรดฟอสฟอริกเติมลงไปจนได้ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่มีฟอสฟอรัส(P) ระดับต่างๆ เช่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต (P14, P16, P18) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระบวนการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตได้มีการดัดแปลงไป เช่น ลดขั้นตอน หรือใช้อุณหภูมิต่ำลงเพียง 500-600 องศาเซลเซียส เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง ทำให้การใช้ประโยชน์ของได้ของฟอสฟอรัสในไดแคลเซียมฟอสเฟตไม่เต็มที่และอาจยังมีฟลูออรีนหรือโลหะหนักตกค้างอยู่ระดับ


ชื่อทั่วไป - Dicalcium Phosphate, ไดแคลเซียม ฟอสเฟต, Phpsphoric acid, DCP, Calcuim salt, Calcium monohydrogen phosate

สูตรทางเคมี -  CaHPO4

Cas Number -  7757-93-9

แหล่งผลิตสินค้า - China จีน


สั่งซื้อสินค้า ไดแคลเซียม ฟอสเฟต / Dicalcium Phosphate ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

  • รหัส/รุ่น: F041DI
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿75 บาท

ออปชั่นสินค้า