สารปัองกันการจับตัว แคปโอซิล / Cab O Sil

F025CO Cab O Sil : สารปัองกันการจับตัว แคปโอซิล


        CAB-O-SIL Ò Untreated Fumed Silica - Pharmaceutical Grade สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของแป้งที่เกิดโดยความชื้น ใช้ในเกลือ แป้ง ผงซุป ผงวนิลา น้ำตาลทรายป่น ผงฟู และยังใช้ในเครื่องสำอางค์ เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเกาะกันเป็นก้อน Cab O Sil แคปโอซิล เป็น ซิลิกาfumedเป็นsuperfineไมโครนาโนปรับผลิตภัณฑ์เคมี,ซึ่งจะแบ่งออกเป็นhydrophilicประเภทและhydrophobicประเภทให้สอดคล้องกับของพวกเขาการรักษาพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ลักษณะของมันผงสีขาวพื้นเมืองช่วงขนาดอนุภาค5nmเพื่อ40nm,ที่มีฟังก์ชั่นของthixotropyอย่างมีนัยสำคัญ,เสริม,หนาและกรอกดังนั้นมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาง,เคลือบหลุมร่องฟันพลาสติก,เรซิ่น,สี,หมึกพิมพ์,กระดาษ,ยา,เครื่องสำอาง,อาหารฯลฯ

ชื่อพ้อง : ซิลิกาฟูมที่ไม่ผ่านการบำบัด, ซิลิกอนไดออกไซด์, ซิลิกาอสัณฐานสังเคราะห์, ซิลิกาอสัณฐานที่ทำให้ลุกไหม้ (ฟูม), ซิลิคอนไดออกไซด์ในรูปคอลลอยด์, ซิลิคอนในรปูคอลลอยด์ที่ปราศจากน้ำ, กรดซิลิซิกชนดิเบาที่ปราศจากน้ำ

SDS ฉบับนี้มีความถกูต้องสำาหรับ

เกรดดังต่อไปนี้ : CAB-O-SIL® Untreated Fumed Silica: M5P, M5DP. การใช้ที่แนะนำ : กระสายยาแบบหลายหน้าที่สำาหรับยาในรูปของแข็งกึ่งของแข็งและของเหลว, สารที่ช่วยทำให้เกิดการไหลดี, สารป้องกันการรวมตัวเป็นก้อน, สารช่วยการฉีดพ่น, สารป้องกันการยึดติด, สารป้องกันการตกตะกอนนอนก้น, สารเพิ่มความข้น, สารเพมิ่ความคงตัว, พาหะ, อื่นๆ


ประโยชน์ด้านต่างๆ

- ทางเภสัชกรรม

สารป้องกันการจับเป็นก้อนของแป้งที่เกิดโดยความชื้น

ใช้ผสมในสูตรยา เพื่อให้ยาไหลลงกรวยได้สม่ำเสมอไม่เกาะขอบกรวย ดังรูปอธิบายด้านข้าง

- ทางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ในเครื่องสำอางค์ใช้เพื่อป้องกันแป้งเกาะกันแป็นก้อน

- ทางอาหาร

ใช้ใน เกลือ แป้ง ผงซุป ผงวนิลลา ไข่แดง

น้ำตาลทรายป่น ผงฟู


ชื่อทั่วไป : Cab O Sil, Aerosil,สารปัองกันการจับตัว, แคปโอซิล

CAS Number : 7631-86-9

แหล่งผลิตสินค้า  : สหรัฐอเมริกา (USA)


สั่งซื้อสินค้า สารปัองกันการจับตัว แคปโอซิล / Cab O Sil  ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่

Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

สารปัองกันการจับตัว แคปโอซิล / Cab O Sil

  • รหัส/รุ่น: F025CO
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿235 บาท

ออปชั่นสินค้า