Xylitol / ไซลิทอล

Xylitol / ไซลิทอล

S011XT Xylitol ไซลิทอล 


        Xylitol หรือ ไซลิทอล เป็นสารให้ความหวาน (sweetener) ซึ่งเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute) ในโครงสร้างโมเลกุลมีคาร์บอน 5 อะตอม ในธรรมชาติพบได้ในพืชผัก ผลไม้หลายชนิด เช่น สตรอเบอร์รี่

การผลิตทางการค้าใช้วัตถุดิบ คือ glucose syrup เป็นสารที่แบคทีเรีย ไม่สามารถย่อยสลายให้เกิดสภาวะกรดในช่องปากได้ จึงไม่เป็นเหตุให้เกิดฟันผุ ให้พลังงานเท่ากับน้ำตาล ( sucrose) แต่ร่างกายดูดซึมได้น้อยกว่า ใช้เป็นส่วนประกอบของ ลูกอม (candy) ลูกกวาด (hard boiled candy) หมากฝรั่ง (bubble gum)

ไซลิทอล (อังกฤษ : Xylitol) เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน 5 อะตอมใช้ให้ความหวานเพื่อใช้ทดแทนน้ำตาล โดยมีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถพบได้ทั่วไปในผักผลไม้หลายชนิด ในทางการแพทย์ มีการใช้ไซลิทอลเป็นอาหารทางสายของผู้ป่วย และยังมีการใช้เพื่อป้องกันฟันผุ เพราะไซลิทอลทำให้ความเป็นกรดในน้ำลายลดลง การเกิด remineralized บนตัวฟันจะเกิดได้มากขึ้น [1] 

ไซลิทอล (Xylitol) เป็นสารน้ำตาลแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีความหวานเท่ากับน้ำตาลแต่ให้พลังงานกับร่างกายน้อยกว่ากล่าวคือ ไซลิทอล 1 กรัมจะให้พลังงาน 2.43 กิโลแคลอรี (Kilocalorie) ในขณะที่น้ำตาล 1 กรัมจะให้พลังงาน 3.87 กิโลแคลอรี ไซลิทอลตามธรรมชาติจะถูกพบในอาหารประเภทผลไม้และผัก จากการศึกษาถึงระดับโครงสร้างทางเคมีของไซลิทอลพบว่า น้ำตาลแอลกอฮอล์ชนิดนี้ลดการกระตุ้นให้เกิดฟันผุได้ จากคุณสมบัติดังกล่าวอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นผู้ผลิตหมากฝรั่ง ลูกอม ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ยังพบได้ในบางยี่ห้อได้นำไซลิทอลมาเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มรสชาติผลิตภัณฑ์และใช้การที่สารนี้ปลดปล่อยพลังงานให้ร่างกายน้อยกว่าน้ำตาลมาเป็นจุดขายอีกด้วย

ในทางคลินิกได้ระบุว่าไซลิทอลปลอดภัยต่อการใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานและสามารถรักษาสมดุลของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะไซลิทอลถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ช้ากว่าน้ำตาลและจะค่อยๆปลดปล่อยพลังงานให้กับร่างกาย จึงเป็นเหตุผลที่ทางคลินิกใช้ไซลิทอลแทนน้ำตาลกับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมิให้สูงเกินปกติ

มีผู้ผลิตบางรายนำไซลิทอลมาผลิตเป็นหมากฝรั่งและใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหูชั้นกลางอักเสบ โดยระบุว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งไซลิทอลนั้นสามารถกระตุ้นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ให้เกิดการไหลเวียนและการชะล้างโพรงจมูก-คอ ทำให้ลดปริมาณของแบคทีเรียในบริเวณอวัยวะดังกล่าวและส่งผลบรรเทาอาการแพ้จากตัวกระตุ้นในบริเวณหูอีกด้วย

จากการศึกษาความเป็นพิษที่จะมีต่อร่างกายมนุษย์มีข้อสรุปออกมาว่า ไซลิทอลไม่ได้ก่อให้เกิดอาการพิษต่อร่างกายมนุษย์แต่อย่างใด เพียงแต่ไซลิทอลอาจจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากขับถ่ายอุจจาระหรือระบายอุจจาระด้วยธรรมชาติของไซลิทอลจะถูกย่อยได้ช้าจากลำไส้เล็ก การศึกษานี้ยังระบุอีกว่าการบริโภคไซลิทอลมากกว่า 50 - 65 กรัม/วันสามารถกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายฯขึ้นได้ หากมองในด้านบวกก็อาจใช้กลไกนี้ของไซลิทอลมาผลิตเป็นยาระบาย/ยาแก้ท้องผูก

อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) อื่นที่อาจพบเห็นได้หลังจากบริโภคไซลิทอลเช่น มีภาวะท้องอืดเนื่องจากไซลิทอลเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่ถูกย่อยได้ยาก นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะท้องเสียกับผู้ป่วยบางรายได้ด้วย

สำหรับประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความพอใจต่อการบริโภคน้ำตาลมากกว่าการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งรวมถึงไซลิทอล ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากต้นทุนความสามารถในการนำเสนอของผู้ผลิตที่ยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคเช่น สื่อโฆษณา จึงทำให้การบริโภคไซลิทอลยังคงอยู่แต่ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยาเท่านั้น

สารให้ความหวานอีกตัวหนึ่งที่หลายคนคงคุ้นหูกันมาแล้วก็คือ “ไซลิทอล” (xylitol) ซึ่งนอกจากจะให้ความหวานทดแทนน้ำตาลได้แล้วยังสามารถให้พลังงานน้อยกว่าน้ำตาลซูโครสถึง 40% ด้วย แต่จุดเด่นที่สำคัญของสารไซลิทอลไม่ได้อยู่ที่ความหวานแบบโลว์แคลลอรี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าสังเกตข้างกล่องหมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งจะพบกับคำโฆษณาที่ว่า “หมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล มีส่วนผสมของสาร xylitol ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้ฟันผุ” แล้วสารให้ความหวานมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการฟันผุด้วย

มีการทดลองสนับสนุนคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียของสารไซลิทอลตีพิมพ์ในวารสาร ทางทันตกรรมอยู่หลายเรื่อง เช่น การเปรียบเทียบจำนวนฟันผุที่เกิดขึ้นในผู้ที่เคี้ยวหมากฝรั่งที่มีส่วนผสม ของน้ำตาลทราย (2.92 ซี่) และหมากฝรั่งที่ใช้สารไซลิทอลแทนน้ำตาล (1.04 ซี่) [Scheinin et al, Acta Odontol Scand (1975a)] และการทดลองให้แม่ที่ให้นมบุตรเคี้ยวหมากฝรั่งที่ผสมไซลิทอลจนครบอายุ 2 ปี เมื่อทำการตรวจทันตกรรมเมื่อเด็กอายุครบ 5 ปี พบว่าปริมาณฟันผุลดลงถึง 70% เทียบกับแม่ที่ให้นมบุตรที่เคี้ยงหมากฝรั่งธรรมดา 

ไซลิทอลมีประโยชน์อย่างไร 

        • ช่วยป้องกันฟันผุได้

        • ช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อฟันให้น้อยลง

        • ช่วยยับยั้งการยึดเกาะของแบคทีเรียบนผิวฟัน 

        • ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคฟันผุจากมารดาสู่ทารก 

        • กระตุ้นกระบวนการสะสมกลับของแร่ธาตุที่ฟันในผู้ที่มีฟันผุ

        • กระตุ้นน้ำลายในผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้ง 

        • หยุดยั้งการลุกลามของโรคในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

        • เพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือดแต่ไม่เพิ่มแคลอรี่ในผู้ป่วยโรคอ้วน


ชื่อเคมี : xylitol 

สูตรเคมี : C5 H12 O5 

CAS Number : 87-999-0

E Number : E967

แหล่งผลิตสินค้า : จีน (China)

คุณสมบัติ เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น ดูดความชื้นได้ดี 

มีความหวานใกล้เคียงกับน้ำตาลทราย และให้ความรู้สึกเย็นเมื่อละลายในปาก 

ให้พลังงานเพียง 2.4 – 3 แคลอรี / กรัม และไม่ทำให้ฟันผุ

อาจทำให้ท้องเสียได้ ถ้าบริโภคมากกว่า 60 กรัม / วัน

การละลายน้ำ ละลายได้ดีมาก 

จุดหลอมเหลว 92 – 96 องศาเซลเซียส 

การนำไปใช้ ทำหมากฝรั่ง หรือ ลูกอม เนื่องจากไซลิทอลช่วยป้องกันฟันผุได้


สั่งซื้อสินค้า ไซลิทอล / Xylitol ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่ - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

  • รหัส/รุ่น: S011XT
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿105 บาท

ออปชั่นสินค้า