Paraffin wax ( China ) / ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก

Paraffin wax ( China ) / ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก

C100PW Paraffin wax : ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก  


        พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส


กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์

พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ


ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป - Paraffin wax, ไขเทียน, พาราฟิน แว็กซ์

CAS Number         - 8002-74-2

แหล่งผลิตสินค้า - จีน (China)

ข้อมูลทั่วไป - ไขเทียน พาราฟิน แว็กซ์ เป็นชนิดบริสุทธิ์พิเศษ (Fully purified)


สั่งซื้อสินค้า ไขเทียน พาราฟิน แว๊ก / Paraffin wax ( China ) ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่  - Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

  • รหัส/รุ่น: C100PW
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿105 บาท

ออปชั่นสินค้า