แคลเซียม แลคเตท / Calcium Lactate (Netherlands)

F021CL Calcium lactate (Netherlands) : แคลเซียมแลคเตท


        แคลเซียมแลคเตทเป็นเกลือของกรดแลคติก โดยได้จากการนำกรดแลคติกมาทำปฏิกิริยากับ Calcium hydrate จากนั้นมาผ่านการตกผลึก และทำให้แข็ง แล้วบดเป็นผง สูตรทางเคมี C6H10CaO6 แคลเซียมแลคเตทใช้สำหรับรับประทานเพื่อเสริมแคลเซียมสำหรับผู้ที่ได้รับแคลเซียมจากอาหารที่รับประทานตามปกติไม่เพียงพอ หรือผู้ที่มีความต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เป็นโรคกระดุกพรุน


คุณสมบัติแคลเซียมแลคเตท คือ 

1. สามารถละลายได้ในน้ำ และดูดซึมได้ง่าย

2. ได้มาจากหารหมักกรดแลคติกจากธรรมชาติ

3. ช่วยป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร


ผลิตภัณฑ์อาหารกับการนำประยุกต์ใช้

- แยม ฟิลลิ่ง ( filling ) มาร์มาเลด ( marmalade ) โดยทำหน้าที่เป็น Gelatinizing salt แทน Low methoxy pectin และ แอลจิเนต ( alginate )

- เป็นสารเพิ่มความคงตัว ( Firming agent ) ในผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้กระป๋อง หรือ บรรจุขวดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัสเมื่อผ่านกระบวนการผลิต

- ในผลิตภัณฑ์เนื้อ ( Meat product ) โดยใช้ร่วมกับโซเดียมแอลจิเนต ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการเป็น binding และช่วยลด % cooking loss ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยไม่กระทบต่อ ความชุ่มน้ำ กลิ่นรส ของผลิตภัณฑ์เนื้อ

- สามารถใช้ใน Liver sausage เพื่อป้องกันเชื้อ Listeria monocytogenes ได้ดีกว่า แคลเซียมฟอสเฟต ( Calcium phosphate ) แคลเซียมซิเตรท ( Calcium citrate ) แคลเซียมคลอไรด์ ( Calcium chloride )

- สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยใช้ทดแทนอัลบูมินในไข่ได้มากถึง 20 % ในการเป็น foaming agent

- ใช้ใน soft drink และ diet beverage เช่น ใช้ในน้ำส้มเพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียมสามารถใช้ร่วมกับแหล่งแคลเซียมอื่นๆ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟต

- สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ได้แก่ กุ้ง ไก่ และปลา

- ใช้ในเนยแข็ง เพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียม โดยไม่ทำให้กลิ่น สี และรสชาติของเนยแข็งเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลสินค้า

ชื่อทั่วไป - Calcium Lactate, แคลเซียม แลคเตท , calcium 2-hydroxypropanoate

CAS Number - 814-80-2

แหล่งผลิต          - เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

ข้อมูลทั่วไป - แคลเซียม แลคเตท เป็นสารทำให้อาหารฟู (Baking powder) แคลเซียม แลคเตท เป็นสารทำให้อาหารฟู (Baking powder)  และเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภค สินค้าที่พบว่ามีการเติมแคลเซียมเช่น แยม ผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์เนื้อ อาหารสัตว์ นอกจากนั้นยังเติมลงไปในเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ได้ดื่มนมประจำ การเติมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนิยมเติมลงในน้ำเปล่า หรือน้ำผลไม้เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มดังกล่าวไม่มีไขมันหรือแคลเซียมได้ ถูกไปเติมในอาหารและนิยมใช้ในรูปเกลือแคลเซียม ก่อให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการนำไปใช้โดยถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ต่างๆ มากมาย 


สั่งซื้อสินค้า แคลเซียม แลคเตท / Calcium Lactate (Netherlands) ร้านกรุงเทพเคมี ได้ที่

Line : @bkkchemi , Tel. +662-034-1515


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

แคลเซียม แลคเตท / Calcium Lactate (Netherlands)

  • รหัส/รุ่น: F021CL
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • ฿50 บาท

ออปชั่นสินค้า