ค่าขนส่ง

Posted by posuwarojadmin 05/08/2019 0 Comment(s)

ค่าส่งไปรษณีย์

จ่ายค่าส่งตามราคา ตามตารางด้านล่าง

พัสดุแบบด่วน (EMS) สามารถติดตามพัสดุทาง internet ได้
พัสดุลงทะเบียน (REG) 
สามารถติดตามพัสดุทาง internet ได้
พัสดุธรรมดา (PB) ซึ่งไม่สามารถติดตามพัสดุทาง internet ได้

 

 

DHL

 

Kerry

7-11

 

Transport

 

ค่าส่งโดยบริษัทกรุงเทพเคมี (ฟรี)

การจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับลูกค้าเอง เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพ และมียอดสั่งซื้อรวมเกินกว่า 5,000 บาท